27.09.2017

Damen med kontrollen

Hvis du noen gang skulle lure på noe som helst av det som foregår i og rundt foreningen, kan du spørre Lene Finnerud, administrativ leder i NFKT. Hun har oversikten.

Lene har vært i foreningen siden 2002, da hun, som sekretær i 50 prosent stilling, var den eneste administrative ansatte i NFKT. – Mye har skjedd siden den gangen, smiler hun. – Da hadde vi lokaler på Modum Bad, rundt 400 medlemmer og 10 – 12 kurs i året. Nå er vi fire årsverk involvert i det administrative med utgangspunkt i lokalene våre på Helgelandsmoen utenfor Hønefoss. Vi har rundt 1400 medlemmer og 45 – 50 kurs i året i tillegg til fordypningskurs, fagseminarer og andre arrangementer.

For Finnerud har denne veksten ført til flere endringer enn bare det at hun har flere kollegaer. – Det var uvant å gi fra seg arbeidsoppgaver til å begynne med. Og litt av en overgang å gå fra å ha all informasjonen i hodet til å sørge for å skrive alt ned og huske på å informere de andre på kontoret om ting som skjedde, ler hun. – Og det er jo ikke bare antall lønnede medarbeidere som har vokst. Antall kursledere og andre på oppdrag har økt, og styreaktiviteten ikke minst. Finnerud har vært på så godt som hvert eneste styremøte som har vært holdt så lenge hun har jobbet i foreningen, og akkurat styrets innsats er noe hun setter pris på. – Styret i NFKT får ikke noe honorar, så det er en ren dugnadsinnsats. Det er hyggelig å se hvordan både styret og andre som deltar i forening og utvalg, engasjerer seg og bruker sin tid og ressurser til dette.

Selv med flere hender på dekk er det ingen fare for at Lene Finnerud går tom for oppgaver med det første. – Jeg har ansvar for personal og økonomi, i tillegg til at jeg jobber med opplæringsprogrammet for Rask psykisk helsehjelp, utarbeider tilbud på opplæring, fordeler kurslederoppgaver og generelt har overblikket, styrer det administrative og sørger for at ting skjer når det skal skje.

Akkurat nå er det likevel ingen tvil om hva som er hovedtema både for Finnerud og resten «på huset». – Nei, det må jo være Inspirasjonskonferansen 2. – 3. november. Nå jobber vi på spreng for å få alt klart, og gleder oss til to dager med faglig påfyll, og ikke minst et hyggelig og inkluderende miljø. For det er noe Lene ofte får høre om foreningens arrangementer, og hun kjenner seg godt igjen selv. – Man føler seg alltid velkommen, og jeg har aldri noensinne opplevd det som noe problem at jeg selv ikke har en bakgrunn som psykolog eller lignende, smiler hun.

De siste årene har NFKT opplevd stor vekst og mye endring ikke minst i form av utvikling av kommunikasjon og nettside. Hvordan ser veien ut videre? – Nå skal vi roe litt ned og konsolidere alle de tingene vi har satt i gang, sier hun og blir mer alvorlig. – Vi skal strømlinjeforme organisasjonen og aktivitetene våre, og forberede oss for en fremtid der vi, i likhet med de andre instituttene, ikke lenger kan anse støtten fra Helsedirektoratet som en satt størrelse.

Men først blir det altså Inspirasjonskonferanse!

Tilbake til topp