27.01.2020

DBT-konferansen 2020

Foto: Aina Skoland

Det er partallsår, og dermed klart for DBT-konferansen 20. – 21. april på Clarion Hotel the Hub i Oslo. I år er fokuset på nye metoder i traumebehandlingen.

Konferansen avholdes hvert andre år av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, (NSSF) i samarbeid med Norsk forening for DBT, og årets konferanse er den sjette i rekken.

– Som vanlig vil konferansen gå over to dager, hvorav den første tar et dypdykk ned i et tema, mens det dag to vil bli flere kortere innlegg med varierte temaer, forteller Siri Toven som er styreleder i Norsk forening for DBT. Hun gleder seg til å ta imot inntil 200 DBT-terapeuter og andre som interesserer seg for kognitiv terapi generelt.

Martin Bohus

Årets hovedtaler er tyske Martin Bohus som er professor i psykosomatisk medisin og psykoterapi ved Universitetet i Heidelberg, og sjef for Institutt for psykosomatisk psykoterapi ved Sentralinstituttet for Psykisk helse i Mannheim. – Vi er veldig glade for å ha fått Bohus til årets konferanse. Han har lang erfaring på DBT og traumebehandling, og har jobbet aktivt for å forsterke nettopp traumeterapi-siden ved DBT. Han kommer til å gå i dybden på kombinasjonen av komplekse traumeforstyrrelser og personlighetsproblematikk. Dette er en pasientgruppe med stor overlapp, og det er for tiden stor diskusjon rundt nettopp disse diagnosene og relasjonene mellom dem, så jeg tror det blir veldig bra å fordype seg i dette den første dagen av konferansen, forteller Toven.

Selvskading

Dag to byr som nevnt på flere kortere innlegg, med temaer som blant annet retningslinjer for behandling av personlighetsforstyrrelser, kompleks PTSD i norsk sammenheng, utredning og evaluering av personlighetsforstyrrelser blant barn og unge, og hvordan man kan gjøre DBT-programmet mer robust. – Et veldig spennende innslag er det som går på ekstrem selvskading, slår Toven fast. – Her vil det redegjøres for en studie som er i startgropa, der man ser på hvor vanlig dette er blant pasientene, og hvilke utfordringer det gir oss som behandlere.

På tvers av metoder

Siri Toven mener at konferansen er aktuell både for DBT-terapeuter og andre som jobber med kognitiv terapi generelt. – Det vi snakker om her er komplekse og alvorlige diagnoser og behandlinger, og derfor er det veldig viktig at vi har åpne dører og en dialog på tvers av de ulike fagmiljøene og behandlingsmodellene. Jeg håper derfor at vi også får se mange som ikke jobber direkte med DBT i det daglige også på konferansen. Hun understreker dessuten at det er mulig å være med enten en eller begge dagene, og at påmeldingsfristen er 22. februar. For mer informasjon og påmelding, gå inn her.

Tilbake til topp