28.03.2023

Den digitale revolusjonen i helsevesenet

Da pandemien slo til måtte utdanningsinstitusjoner over hele verden gå i tenkeboksen. Hvordan levere utdanning og terapi når forsamlinger og fysiske møteplasser var utelukket? Digitale verktøy ble løsningen. Lærdommene fra pandemien har gitt oss nye muligheter også i etterkant.

For ganske nøyaktig tre år siden satt vi der, i NFKT som på de fleste andre utdanningsinstitusjoner, med hodene i bløt. Hva gjør vi de neste ukene inntil pandemien har rast fra seg? Lite visste vi da at det vi sto i var starten på en digital revolusjon, en vi ville ta med oss også etter at pandemien var over etter noen år, ikke uker. For NFKT falt valget på den tiden på å ta situasjonen på alvor og gjøre oss klare for en langvarig unntakstilstand. Undervisningslederen la ned mye tid og krefter i å legge opp til at det digitale alternativet skulle gi en fullverdig undervisningsmulighet.

Kommet for å bli

Marit Mørch Jacobsen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og ansatt i NAPHA og NFKT, er en av de som i dag er sterkt involvert i digitale verktøy til bruk i både undervisning og terapi. Hun er ansvarlig for veiledningsordningen for RPH, holder fordypningskurs i Terapi på nett, og underviser i foreningens digitale utgave av Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1. Hun ser den digitale utviklingen fra mange vinkler. – Det er ingen tvil om at disse verktøyene har kommet for å bli, mener hun. – Når det gjelder utdanning og veiledning har det åpnet for en helt annen mulighet for store deler av befolkningen. Vi ser at digital undervisning tiltrekker seg flere fra distriktene, folk som har lang og kronglete reisevei for å komme til undervisningslokalene. En ting er at reisen blir dyrere og mer tidkrevende for mange, men på småsteder kan det også være en større konsekvens av at ansatte reiser bort, ettersom de kan være eneste tilgjengelig person for å yte ulike helsetjenester. Da blir det enda viktigere å være tidseffektiv i forbindelse med utdanning og veiledning. Å kutte ned på krav om reise og fysisk tilstedeværelse åpner dermed for muligheten for utdanning og veiledning for mange som tidligere har sett det som utfordrende å gjennomføre.

Digitalt komfortable

Mørch Jacobsen mener også at årene som har gått har gjort oss langt mer digitalt komfortable. – Ja, ler hun. – For tre år siden var det langt vanskeligere å få i gang en samtale, involvere deltakerne. Det ble fort stille i oppstarten og få som rakk opp hånden. Nå er de fleste langt mer komfortable med å ta ordet, delta i gruppesamtaler og så videre. Det blir rett og slett en mer naturlig samtale.

Lettere tilgjengelig

Når det gjelder klinisk arbeid ser imidlertid Mørch Jacobsen langt større forskjell på den digitale kompetansen hos terapeuter. – Det er stor forskjell på hva som tilbys av digital opplæring og hvilke digitale verktøy ulike helsetilbud har tilgang på. Det vil igjen kunne påvirke kvaliteten og tilgjengeligheten for helsehjelpen til befolkningen. Også her ser vi imidlertid også store potensielle fordeler, spesielt i distriktene, med tanke på reell tilgjengelighet til helsetjenestene for befolkningen. Men også i byene, der reisetiden på dagtid kan være lengre enn hva avstanden skulle tilsi, kan tilbud til digital terapi gjøre det lettere tilgjengelig for pasientene.

Effektivitet og omsorg

Det er ingen tvil om at digitale verktøy kan og vil ha mye å si i fremtidens helsevesen i en verden der det blir stadig større kamp om ressursene. Å jobbe smartere er og vil være en gjennomgangsmelodi. – Det er klart at det å utnytte muligheten som ligger her vil kreve gode verktøy og god opplæring, men det er absolutt et stort potensial. Allerede ser vi flere studier som viser at digitale samtaler og verktøy som veiledet selvhjelp, kan ha like gode resultater som den tradisjonelle ansikt til ansikt samtalen. Når det er sagt er også Mørch Jacobsen opptatt av at disse mulighetene utnyttes med varsomhet. – Vi må være forsiktige så vi ikke lar pendelen svinge for langt den veien. Ja, det er god effektivitet i å bruke digitale muligheter, men det er ikke for alle. Vi må passe på at vi ikke lar effektiviteten gå utover kvaliteten. Digitale verktøy er et supplement til den tradisjonelle behandlingen, den kan ikke ta over helt ukritisk, understreker hun.

Fortsatt rom for forbedring

Den utviklingen vi har sett de siste tre årene når det gjelder bruken av digitale verktøy i både undervisning, veiledning og klinisk arbeid, har vært smått utrolig, men Mørch Jacobsen mener at vi er langt fra i mål enda. – Nei, en ting er selvfølgelig kompetansen, og det at vi blir bedre og bedre i stand til å benytte oss av mulighetene som ligger der. Det andre er at det absolutt er rom for forbedring fortsatt. Ikke minst er det nå behov for at lovverk og nasjonale standarder for elementer som kurs og gruppeterapi på nett, oppdateres til å følge den reelle situasjonen. For, som hun ikke kan understreke nok, kvaliteten må opprettholdes, også på de nye plattformene.

Tilbake til topp