27.11.2018

Depresjonsappen

Nå finnes det endelig en app med veiledet selvhjelp mot depresjon. Og den er norsk. Psykiater Torbjørn Tvedten står bak.

– Det begynte med at kona mi jobbet med parterapi. Gjentatte ganger så hun at problemet var at mannen egentlig var deprimert, uten at han nødvendigvis hadde skjønt det selv. Og at han skulle komme til å gå til behandling for depresjonen var lite realistisk. Hun så et behov for en lavterskel løsning på problemet. «Kan ikke du lage en app for deprimerte mannfolk», spurte hun meg en dag.

Større enn antatt

Kommentaren sådde en tanke i Tvedten, men hvor stort det skulle bli hadde han ingen anelse om. – Jeg satte av en halv million kroner og tenkte jeg var godt innafor med tanke på hele prosjektet. Begynte friskt med brukertester på papirversjonen, og hadde et team med IT-studenter til å hjelpe meg med det tekniske. Etter noen måneder innså jeg at jeg måtte skalere opp.

Godt mottatt

To år og to millioner kroner senere er appen ute. – Appen ble lansert i slutten av oktober, blant annet med at jeg presenterte den for over 1000 fastleger på primærmedisinsk uke. Mange av dem ga uttrykk for at dette var noe de trengte. «Det er jo litt begrenset hva vi har å tilby deprimerte pasienter», sa de. – Vi vet jo også at mange også blir stående fast på venteliste i lange tider. I begynnelsen av november ble appen også presentert på NFKTs veilederkonferanse, også der til god mottakelse. Tvedten var likevel spent på responsen da appen ble lagt ut og tilgjengelig for publikum, men også der må han kunne si seg fornøyd med resultatet. Etter de to første dagene med appen tilgjengelig i både AppStore og for android, hadde appen blitt lastet ned over 100 ganger.

Gjennomtenkt

Gjennom appen har Tvedten i essens komprimert 30 års klinisk erfaring med depresjonsbehandling. Appen er bygget på kognitive og metakognitive metoder, og noe mindfullness, og rommer over 100 videoer, oppgaver og treningsinstrukser. – Det er lagt opp til at man kan gjøre maksimalt ni oppgaver hver dag. Dette for at man ikke skal kunne rushe gjennom programmet. Man trenger å bruke litt tid om man skal få til et vellykket endringsarbeid, påpeker Tvedten, og legger til at det tar flere uker å komme gjennom hele programmet hvis man gjør alle de tilgjengelige oppgavene hver dag, men man kan gjerne bruke lenger tid. De viktigste oppgavene vil så hyppig dukke opp igjen, mens de mindre viktige vil komme sjeldnere.

Fyller et tomrom

Egenlansert app til tross, hevder Tvedten at det er lite som slår ansikt til ansikt behandling, men han mener likevel at appen fyller et viktig tomrom. – For det første er det å gå til behandling et stort steg for mange, mens andre igjen blir holdt tilbake av ventelister. Noen kan kanskje begynne å bruke appen mens de venter på å få komme til behandler, eller man kan bruke den sammen med terapi. Noen vil kanskje ikke trives med å bruke en app, men for andre vil nettopp appen være den beste kanalen. Poenget er at vi får en økt bredde i behandlingstilbudet, og forhåpentligvis en lavere terskel for å få hjelp for nettopp for eksempel deprimerte mannfolk eller ungdom. Det virker som det dekker et stort behov, i hvert fall.

Fortsatt travel

Tvedten har ikke satt seg til i godstolen selv om lanseringen nå er vel gjennomført. – For tiden gjøres et forskningsprosjekt som ser på effekten av appen målt opp mot behandling hos psykolog eller fastlege. Det skal også vurderes om effekten av behandling blir bedre om pasienten bruker appen parallelt, og resultatene skal publiseres til våren en gang. Samtidig jobber vi med kontinuerlige forbedringer, og vi er i gang med å oversette appen til engelsk. – Det er fortsatt mye igjen å gjøre, avslutter en engasjert Torbjørn Tvedten.

For å lese mer om appen, gå inn på depresjonsappen.no. Depresjonsappen kan lastes ned både i AppStore og Playbutikk for android ved å søke på Depresjonsappen.

Tilbake til topp