29.02.2024

Digital support – en viktig brikke i undervisningen

Når du får teknisk support i forbindelse med digital undervisning i NFKT, er det Jacob Handegaard Skrogstad du snakker med.

En av pandemiens mange bivirkninger var at vi alle måtte utvikle vår digitale kompetanse og beredskap. Som i så mange andre endringsprosesser var det da godt, og nødvendig, med en hjelpende hånd. Fortsatt er den digitale supporten et viktig bidrag i våre utdanninger.

Har du vært med på en digital samling på en av våre utdanninger siden starten av pandemien? Da har du antakelig vært i kontakt med Jacob Handegaard Skrogstad. Han studerer for tiden internasjonale relasjoner, men er samtidig en essensiell brikke i NFKT sin digitale satsing. Ganske raskt, da vi måtte legge om til digital undervisning i starten av pandemien, la foreningen opp til obligatorisk digital opplæring av deltakerne i forkant av kursoppstart. Det har vist seg å være en suksessfaktor. – Før første digitale samling i et nytt kull, starter vi alltid, også nå etter pandemien, med en opplæring, forteller Skrogstad. – Vi går gjennom hvordan man bruker det tekniske, som kamera og lyd, men også hvordan man rekker opp hånden eller beveger seg inn mellom grupperom og plenumsforelesning. Til å begynne med var det mange spørsmål og tekniske utfordringer, men det er tydelig at lærekurven har vært bratt for mange. Det er stor forskjell på det tekniske nivået til kursdeltakere fra starten av pandemien og frem til nå, understreker han.

Sparer tid og fokus

De fleste av oss har tilbrakt mye tid i digitale møter de siste årene, men likevel oppfordres deltakere på nye utdanninger med digitale innslag å delta på disse opplæringene i forkant av oppstart. Det er det gode grunner til, mener Skrogstad. – Ja, fortsatt tar vi en rask opplæring. Den tar bare et kvarters tid, og så henger jeg igjen på Teams et kvarters tid etter det i tilfelle noen har spørsmål. De fleste vet best selv hva de trenger av innføring og hjelp. Det at vi fortsatt kjører disse opplæringene, gjør at man slipper å bruke tid og energi på det tekniske når den digitale samlingen starter. Det er betryggende for kurslederen, og for alle deltakerne, og gjør at man kan fokusere på det man skal lære istedenfor å bruke tid på spørsmål om kamera og muting av mikrofoner, forklarer han.

Det digitale rommet

Det digitale rommet tillot oss å fortsette med undervisning da vi satt innestengt i hvert vårt hus under pandemien. Siden har vi fått øynene opp for hvilke muligheter det byr på også når verden har vendt tilbake til normalen. Blant annet har det gitt nye muligheter for kursdeltakelse for kandidater med lang og kronglete reisevei, eller arbeidsplasser der fravær av ansatte må minimeres. Men også Skrogstad selv har nytt godt av fleksibiliteten denne digitale verden har budt på. I fjor høst var han på fem måneders studieutveksling til Ankara i Tyrkia, der han studerte fag innen etterretning og sikkerhet i det tyrkiske politiakademiet. Samtidig har han utført jobben sin som digital support på kurssamlingene til NFKT, så man kan trygt si at han har hatt hektiske dager. – Jobben er definitivt mindre krevende nå enn den var i starten av pandemien, men i tillegg til denne opplæringen i forkant av studieoppstart, pleier jeg også å være digitalt i bakgrunnen på starten av digitale samlinger. Man vet aldri hva som dukker opp, så det er en trygghet for alle at jeg er der om det skulle være noen spørsmål. At jeg har sittet i Tyrkia de siste månedene har nok ingen merket, smiler han, og forsikrer samtidig at han nå er trygt tilbake i et snøfylt Oslo.

Tilbake til topp