27.01.2021

Digital undervisning – et tilbakeblikk

Digital undervisning - et vanlig syn det siste året. Her fra Trinn 1 i Lyngdal. Foto: Neeta Myrseth Parmar

De siste årene har det vært mye snakk om digital undervisning, men etter at pandemien var et faktum i mars 2020 har utviklingen virkelig skutt fart. Vi har sett litt på erfaringene som har blitt gjort i løpet av året.

Undervisningsleder i NFKT, Neeta Myrseth Parmar, fikk litt av en utfordring i fanget da landet stengte ned den 12. mars i fjor. Mange undervisningssamlinger sto på programmet, og små forskyvninger ville få store konsekvenser for mange. Til å begynne med trodde vi vel alle at dette skulle gå over ganske fort, men Myrseth Parmar satte likevel i gang med forberedelser umiddelbart. – Det var mye å sette seg inn i, og ganske overveldende til å begynne med, men vi så ganske fort at det var vel verdt å investere tid og ressurser i å få en god digital undervisningsplattform opp og stå så fort som mulig.

Ressurskrevende og moro

Det er liten tvil om at det ble lagt ned en formidabel innsats fra start, men hva er erfaringene nå da vi kan se tilbake på et stort antall digitale undervisningsdager i 2020? – Det er ikke til å stikke under en stol at det er ressurskrevende, men det er også veldig moro. Vi har lagt inn mye på å gjøre gode forberedelser med både deltagere og kursledere, og har en sterk supporttilstedeværelse under undervisningsdagene, og det har gitt resultater. Nå er vi der at vi kan holde flere undervisninger parallelt, og det er jo veldig morsomt for min del å kunne svinge innom og se hvordan de har det i Tromsø på formiddagen, og så si hei til deltagerne i Bergen etterpå, ler Myrseth Parmar.

Fortsatt rom for forbedring

Myrseth Parmar er veldig godt fornøyd med hva de har fått ut av den digitale undervisningen, og har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne, kanskje særlig når det gjelder muligheten til å spare tid og ressurser på reising til samlinger. – Teams, som er vår valgte plattform, har vist seg å være et effektivt og godt verktøy, særlig ettersom det lar oss veksle mellom undervisning og digitale grupperom. Det er likevel noen utfordringer som fortsatt trengs og løses, medgir hun. Blant annet er det fortsatt rom for forbedring når det gjelder både eksamensgjennomføring, og visning av videoer med pasientkonsultasjoner i forbindelse med dokumentasjon av arbeidskrav, og veiledning. Vi må også jobbe litt med å finne en effektiv måte å gjennomføre gruppearbeid på en måte som blir like god for alle, selv om det på enkelte lokasjoner sitter flere kandidater foran samme skjerm, mens det på andre steder sitter en og en foran skjermene. I tillegg er det selvfølgelig det sosiale aspektet, som i stor grad faller bort, selv om vi har hatt mye hyggelig “pauseprat” digitalt også, ler hun.

Mer distriktsvennlig

En som er glad for denne digitale utvikingen, er Anette Ingjer fra Helsedirektoratet. Hun følger opp opplæringen i Rask Psykisk Helsehjelp, utført av NFKT, på vegne av Helsedirektoratet. – På RPH er det mange deltagere fra kommuner over hele landet. Vi har ofte fått tilbakemeldinger på at månedlige samlinger, som innebærer reising til videreutdanningen i Oslo, har vært krevende for mange når det gjelder både tid og ressurser, særlig for mindre kommuner med lang reisevei. Mer bruk av digitale hjelpemidler vil lette på belastningen for disse, så vi heier på denne utviklingen, fastslår hun.

Digitale forelesere

Denne digitale hverdagen har medført en stor overgang for mange, ikke bare kursdeltakere og administrasjon. Også for foreleserne har det vært en omstilling. En av dem som har hatt mange undervisningsdager foran skjermen de siste månedene, er psykologspesialist og tidligere leder i NFKT, Torkil Berge. – Jeg trives godt med dette nye formatet, sier Berge som i skrivende stund forbereder seg til å holde en forelesning for psykologer på Island, fra hjemmekontoret på Nesodden. – Men det er klart det har vært en overgang. Jeg bruker nok mer tid på å forberede hver enkelt samling, og lage en enda mer detaljert og tydelig kjøreplan i forkant, når det går digitalt. I tillegg er jeg opptatt av at gruppeoppgavene må formuleres enda klarere når gruppearbeidet skal foregå i de digitale grupperommene. Samtidig er det mange nye muligheter i det digitale formatet, som naturlig bruk av mer film, eller det å veksle mellom forelesning og digitale grupperom.

Forberedt for fremtiden

Det vil komme en dag da pandemien er over, og vi igjen står fritt til å reise og treffes i fysiske klasserom, men Myrseth Parmar mener at den jobben som har blitt lagt ned i digital undervisning nå, likevel ikke på noen måte vil være bortkastet. – Jeg tror vi vil ta med oss mye av den erfaringen vi har gjort disse månedene, og at fremtidens undervisningen i større grad vil være en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte, sier hun. – Da kan vi ta med oss det beste av begge verdener, og forhåpentligvis også med det bli enda mer distriktsvennlige.

 

Tilbake til topp