20.12.2021

EABCT 50 år!

EABCT-kongressen i Belfast høsten 2021, skulle også vært den store feiringen av 50-årsjubileet til EABCT. Sånn ble det ikke, men nå kan du i hvert fall lese jubileumsboken.

I 50 år har EABCT vært den samlende organisasjonen for det kognitive miljøet i alle de europeiske landene. Nærmere bestemt har The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, samlet hele 56 foreninger fra 40 ulike land under sin paraply. Foreningen ble riktignok offisielt stiftet i 1976, men den startet altså i realiteten fem år tidligere, i 1971, ved at atferdsterapigrupper fra Tyskland, Nederland og UK samlet seg for å skape en europeisk bevegelse. Ordet «Cognitive» ble lagt til i 1992, og nå er organisasjonen en av verdens største psykoterapiorganisasjoner med over 25.000 individuelle terapeuter og forskere som medlemmer.

Så langt har feiringen av organisasjonens 50 år i tjeneste forbigått i relativ stillhet, all den tid da pandemien har gjort det nødvendig. Nå er imidlertid kongressen i Barcelona i 2022 under planlegging, og det er mulig at jubileet vil bli markert der. Det de derimot allerede har gjort, er å lage en jubileumsbok. Der kan du lese om organisasjonens historie, og dessuten se en presentasjon av de ulike nasjonale og lokale foreningene som er samlet under paraplyen. Også NFKT blir presentert i boken; aller først av foreningene som meldte seg inn i EABCT på 2000-tallet. Rett rundt hjørnet vil boken være tilgjengelig gjennom NFKT i digital utgave, men det vil etter hvert også være mulig å bestille boken i trykket versjon direkte fra EABCT.

Tilbake til topp