31.10.2023

EABCT konferansen 2023

Annelise Fredriksen har vært på EABCT. Foto: Aina Skoland

Høsten er konferansetid. Også den europeiske konferansen, EABCT, gikk også av stabelen i høst, nærmere bestemt 4. – 7. oktober i Tyrkia. Det var kanskje færre nordmenn til stede nå enn enkelte ganger tidligere, men de som var der gjorde desto mer ut av seg.

Vi starter like godt med å slå oss selv på brystet en smule og fortelle at selveste David Clark i sitt foredrag avslutningsvis trakk frem den norske RPH-satsningen, og håndboken, som et svært godt eksempel. Sånt kan vi like. Men ikke nok med det. Flere nordmenn viste frem postere eller var på andre måter i vinden. Norske Håvard Berg Opstad, vant EABCT-prisen for konferansens beste poster. Ingen liten bragd blant mange kloke hoder med mye kunnskap å dele.

En av dem som sto på scenen var nestleder i styret til NFKT, Jon Fauskanger Bjåstad. Han gjorde en symposiumpresentasjon med tittelen «Feasability of Virtual Reality in CBT for Anxiety Disorders in a Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS)».

Mange gode innspill

Vår styreleder, Annelise Fredriksen, var også i Tyrkia. – Det var mange interessante foredrag å gå på. Jeg er imponert over all den gode forskningen som gjøres på psykisk helse. Man rekker jo ikke over alt, på langt nær, men jeg plukket opp flere gode ideer når det gjelder forelesere vi ønsker å invitere til Norge ved senere anledninger, forklarer hun entusiastisk.

Norge i EABCT

Som styreleder for NFKT er Fredriksen også Norges representant i generalforsamlingen til EABCT som avholdes to ganger i året, hvorav det ene møtet blir holdt i forbindelse med den årlige kongressen. I disse møtene skal sedvanlige formaliteter som godkjenning av regnskap og valg til verv i de mange ulike arbeidsgruppene i EABCT utføres. Men noen større saker sto også på agendaen. – Blant annet ble det bestemt at Europakongressen i 2027 skal avholdes i Warsawa i Polen, forklarer Fredriksen. – I tillegg fortsatte vi en diskusjon som vi har hatt gående tidligere, om hvorvidt vi også i EABCT skal utvikle et sett etiske retningslinjer for organisasjonen, og dessuten opprette et etikkutvalg, sånn som vi har gjort i NFKT. Dette ble enstemmig vedtatt på høstens møte.

Viktige diskusjoner

En annen diskusjon som vi kjenner igjen fra norske forhold, ble også nøye gjennomgått. – Det dreier seg om dette med at psykoterapeut ikke er en beskyttet tittel. Dette er noe EABCT kontinuerlig jobber med å finne gode løsninger på, med tanke på å sikre at terapeuter som tilbyr pasienter behandling faktisk er det de utgir seg for å være. Vi kjenner alle til situasjoner der mennesker i en sårbar situasjon har blitt tilbudt hjelp, mens tilbyderen i realiteten er uten de nødvendige kvalifikasjoner. En annen diskusjon som ble tatt opp var dette med veiledere; hva slags standarder skal man ha for veiledning, veiledere og utdanningen av disse. Her er Norge et av landene EABCT ser til, ettersom vi har fått opp et solid løp på dette området. – En annen ting vi diskuterte var dette med mangfold innenfor faget vårt, forteller Fredriksen. – I Norge er vi ganske godt stilt når det gjelder kvinneandelen, men det er ikke tilfellet i alle andre land. Når det gjelder mangfold innenfor etnisitet og minoritetsbakgrunner har vi nok også forbedringspotensiale på både nasjonalt og internasjonalt nivå, så det er noe å jobbe med fremover.

Alt i alt er Fredriksen svært fornøyd med årets EABCT kongress. Nå ser hun frem til neste års konferanse som går av stabelen i Beograd neste høst.

 

Tilbake til topp