27.04.2020

Eksamen i koronatid

Det er koronatid, og verden er satt på pause. Likevel klarte kandidatene på kognitiv idrettspsykologi å gjennomføre både utdanning og eksamen – takket være kreative løsninger.

– Vi skulle hatt siste samling 16. og 17. mars, forklarer Eileen Oftedal som er klinisk sosionom og jobber i gruppepoliklinikk på Stavanger DPS. Hun begynte på utdanningen i kognitiv idrettspsykologi høsten 2018 fordi hun også jobber mye med idrettspsykologiske problemstillinger i det lokale håndballmiljøet.

Reiseforbud

– Allerede en tid før 12.mars, den dagen da hele Norge ble mer eller mindre stengt, var det innført reiseforbud og kursrestrikskjoner i Helse-Vest. Oftedal tok kontakt med kursleder Tom Henning Øvrebø og sa det ville være vanskelig å gjennomføre utdanningen. Flere andre hadde gjort det samme. – Jeg innså ganske tidlig at det ville bli vanskelig å gjennomføre den siste samlingen, inkludert eksamen, og det var jo litt ergerlig. Det er noe med å gjennomføre mens man er inne i arbeidsflyten. Det hadde vært veldig annerledes å skulle sette dette på vent, og så plutselig dykke ned i eksamen om et halvt års tid.

Tilgjengelige kursledere

Det var både kursledelsen og NFKT enig i, og takket være fleksible løsninger og kursledere på Olympiatoppen, fikk de det altså til. – Den siste samlingen skulle være en repetisjon til eksamen, der vi skulle jobbe med eksamensforberedende oppgaver. Det gjorde vi også. Noen alene, og noen samarbeidet i mindre, digitale grupper, for eksempel i veiledergruppene. Kurslederne, Tom Henning Øvrebø og Anne Marte Pensgaard, sa klart fra at de hadde satt av hele dagene til bare dette. Det gjorde det enklere å kontakte dem på mail eller telefon med stort og smått av spørsmål, påpeker Oftedal.

Eksamen

Oppgaver var en ting, men så var det tid for eksamen, en to-timers skriftlig individuell eksamen uten bruk av hjelpemidler. Hvordan gjennomfører man så det i en slik situasjon? – Vi fikk tilsendt eksamensoppgaven presis klokken ni. Settet besto av oppgaver og et case, så det var en ganske omfattende eksamen der både teori og praksis var viktig. Med så omfattende oppgaver på så lite tid, ville det uansett ikke vært tid til å lese seg opp til svarene, mener Oftedal. – Lærerne var tilgjengelige hele tiden, også under eksamen, og da vi leverte inn, presis klokken 11, signerte vi samtidig på at vi ikke hadde brukt hjelpemidler eller på annen måte jukset på eksamen.

Oftedal setter pris på at de har fått gjennomføre utdanningen, og mener at kreativ bruk av digitale løsninger, samt fleksible og tilgjengelige kursledere, var nøkkelen til suksess i dette tilfellet.

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp