20.12.2021

Ekstern veilederordning for RPH-teamene

Marit Mørch Jacobsen. Foto: Aina Skoland

I forbindelse med omleggingen av tilskuddsordningen til Rask Psykisk Helsehjelp, ble det utlyst en ekstern veilederordning for RPH-teamene. NFKT vant anbudet, og er nå i full gang med å rekruttere veiledere til prosjektet.

Marit Mørch Jacobsen er spesialsykepleier og har lenge jobbet med RPH. Da NFKT tidligere i høst vant anbudet med å organisere den flunkende nye veilederordningen for RPH-programmet, var det naturlig å se til nettopp Jacobsen. Hun er nå prosjektleder for den nasjonale veilederordningen for RPH i en 20 prosent stilling. – Tanken bak denne nye ordningen er å bygge relasjoner og støtte den faglige kvaliteten, samtidig som vi ønsker at den skal bidra til at tilbudet skal opprettholdes innenfor rammene til RPH.

Rekrutteringen er i gang

For tiden er Jacobsen, som også vil få støtte fra en administrativ ressurs i NFKT, fullt i gang med å rekruttere veiledere til ordningen, og hun håper at interesserte vil ta kontakt. – Vi ser for oss at vi skal ha mellom åtte og ti veiledere som har veilederutdanning i kognitiv terapi, og helst også utdanning og erfaring fra RPH, forteller hun, og kan samtidig melde om at interessen allerede ser ut til å være til stede. – Det vil bli rundt syv veiledningsgrupper per veileder, og hver gruppe skal få fire digitale veiledninger og ett fysisk møte i året. Vi håper så smått å komme i gang allerede i februar, og så må vi jobbe utover 2022 for å få på plass et godt system og en god oppfølging.

Gratis for kommunene

Inspirasjonen til en slik veilederordning kommer fra Storbritannia, der de lenge har hatt et godt utbygd og omfattende system for veiledning. Torkil Berge, tidligere leder i NFKT, har vært en av pådriverne til å få dette opp og stå også i Norge. – Det er nytt i kommunehelsetjenesten med denne typen ekstern veiledning, forteller Jacobsen. – Men det virker som det er velkomment. Som terapeut i RPH får man mye undervisning og ferdighetstrening det første året, men etter det er det veldig varierende hva man får av veiledning og faglig påfyll, alt etter kapasitet og tilgjengelighet i den enkelte kommune. Denne veilederordningen er gratis for kommunene og vil være med på å opprettholde den kompetansen de har utviklet gjennom RPH-utdanningen. I tillegg til den direkte veiledningen og kontakten med veileder, håper Jacobsen at ordningen skal bidra til nettverksbygging og erfaringsutveksling. – Vi vil mikse gruppene innad i regionene. Dette gjør vi for å skape en synergieffekt. Da får man mulighet til å bygge relasjoner, dele erfaringer, og styrke sin egen identitet som en RPH- terapeut.

Tett samarbeid med Helsedirektoratet

Jacobsen ser for seg en travel vår i 2022 som prosjektleder for veilederordningen. – Ja, det er mange systemer som skal på plass i starten. I denne fasen blir det et tett samarbeid med Helsedirektoratet som er de som har tatt initiativet, og regningen, og som også er instansen det vil rapporteres til. Vi har også på sett og vis fått drahjelp av den digitaliseringen som nødvendigvis har måttet foregå i helse-Norge i løpet av pandemien. Det at vi for en stor del baserer oss på digitale møter betyr at det blir et mindre skille mellom distriktene og byene, eller kommuner med god eller dårlig råd. Dessuten blir det en betydelig tidsbesparing, sånn at flere får muligheten til å delta.

Lokalt og nasjonalt

Jacobsen håper at så mange som mulig av de eksisterende teamene vil si ja til å delta på ordningen. Nye team, som går inn i utdanning og oppstart framover, godtar samtidig at de er med på opplegget. Hun er imidlertid opptatt av å formidle at denne nasjonale eksterne veilederordningen ikke fritar kommunene for oppfølging av sine egne team. – Denne ordningen skal være et supplement til annen veiledning som allerede er i teamene lokalt. Det vil fortsatt være behov for lokal veiledning, terapeutstøtte og drøfting av enkeltsaker innad i teamene, men forhåpentligvis vil man da også ta med seg erfaringsutvekslingen på tvers av teamene inn i denne samtalen.

Tilbake til topp