28.02.2023

Endringer i eksamensform

Siv Iren Juklestad er ny undervisningsleder i NFKT og i god gang med å gjennomgå utdanninger og eksamensformer.

I forbindelse med digitaliseringen av utdanningene som ble gjennomført da pandemien brått stengte landet, ble det også gjort endringer i eksamensformen. Nå er vi i gang med en evaluering av ordningen, og kommer til å gjøre endringer på kort og lengre sikt.

Siv Iren Juklestad er nyansatt undervisningsleder i NFKT og startet opp i stillingen fra 1. januar i år. Nå er hun i full gang med å gå gjennom alle studieplanene, og dessuten eksamensordningen. Med seg på laget har hun Undervisningsutvalget til NFKT, med Psykologspesialist Steinar Sunde i spissen. Noe av det første Juklestad engasjerte seg i, var nettopp eksamensordningen. – På lang sikt ønsker vi å innføre en annen type eksamensordning, der eksamensoppgaven vil følge kandidatene fra start og gjennom hele utdanningen, men dette er noe vi skal ta en grundig runde på sammen med Undervisningsutvalget. Målet med det er å øke læringsutbytte for kandidatene underveis, forklarer Juklestad.

Det er dermed klart at man må bruke tid på å utforme en slik ordning på en god måte, før den kan innføres på nye kull i det de starter opp. Juklestad har imidlertid også sett et behov for å gjøre noe med eksamen for de kullene som allerede er i gang med utdanningene sine. – Det har tatt litt tid å legge om fra fysisk til digital eksamensform, og å finne den formen som egner seg best, og gir det mest rettferdige resultatet i den sammenheng. Vi har nå landet på at de utdanningene som allerede er i gang, vil avsluttes med en tre timers eksamen bestående av fire spørsmål, heller enn case-formen som vi har brukt i en periode, forklarer undervisningslederen. – Grunnen til dette er at vi opplever at en tre-timers eksamen gir snaut med tid til å gjennomføre en case på den måte som lar kandidatene få benytte kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom utdanningen fullt ut.

Den nyslåtte undervisningslederen har travle dager, og de består ikke bare av eksamensordninger. – Det er klart at det er mye nytt å sette seg inn i, selv om jeg på ulike måter har jobbet tett mot NFKT i mange år. En av de prioriterte oppgavene akkurat nå er å gå gjennom studieplanene til alle utdanningene våre med tanke på kvalitetssikring. Dette ser vi også opp mot det arbeidet som gjøres med tanke på å utvikle en eventuell sertifiseringsordning for kognitive terapeuter.

Tilbake til topp