03.11.2015

Energityver og energigivere – hjelp for utmattelse i sykdom og hverdag

Energityver energigivere hjelp utmattelse sykdom og hverdag

Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad har laget tre opplegg om energityver og energigivere – hjelp for utmattelse i sykdom og hverdag.

På nettsiden finner du tre opplegg for tiltak ved vedvarende utmattelse, både for individualterapi, kurs og veiledet selvhjelp. De er utviklet av Torkil Berge og Elin Fjerstad ved Diakonhjemmet Sykehus.

For ett år siden fikk Knut, en mann på 32 år, leddgikt. Som lyn fra klar himmel. Frisk den ene dagen, sengeliggende med store smerter den neste. Heldigvis fikk han – etter en lang og tung periode med utprøving – medikamenter som hjalp, og betennelsen, smertene og stivheten er nesten borte, i hvert fall i perioder. Men ikke utmattelsen, den henger i og stikker kjepper i hjulene for livet hans. Han ble sykmeldt, og planene om videreutdanning og å få barn ble lagt på hyllen inntil videre. Derfor var det så viktig for ham å finne en måte å håndtere utmattelsen på slik at han kunne komme i gang med livet igjen, noe han heldigvis nå har lyktes med. Knut er en av over førti pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom og plager med utmattelse, også kalt fatigue, som har fulgt et opplegg utviklet av psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad, ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus.

Tiltakene baserer seg på kognitiv terapi som er en godt evaluert tilnærming til både kroppslig og mental utmattelse ved ulike former for somatisk sykdom, blant annet ved leddgikt, kreftsykdom, mage-tarm sykdom, multippel sklerose og kronisk utmattelsessyndrom/ME.

Gjennom midler fra ExtraStiftelsen fikk de mulighet til å lage fire opplegg, ett for individualbehandling (ni timer), ett for kurs (seks samlinger) og ett for veiledet selvhjelp i samarbeid med fastlege og annet helsepersonell. Det fjerde opplegget jobber de med nå, et kurs i regi av Lærings- og mestringssenteret, sammen med en erfaringsformidler, som selv har vært deltaker på et kurs. Kursene ved Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet Sykehus er åpne for alle med somatiske sykdom og utmattelse, for eksempel kreft, revmatisk sykdom, mage-tarmsykdom, KOLS, diabetes, hjertesykdom og ME/kronisk utmattelsessyndrom.

Nå er altså alt materiell som inngår i disse oppleggene (konkrete tiltaksbeskrivelser og dagsorden time for time, samt hjemmeoppgaver, oppsummeringsark og selvhjelpshefter til pasientene) tilgjengelig på vår hjemmeside her.

Tilbake til topp