22.06.2015

Er du overdrevent redd? Lurer du på hvordan redusere angst?

Tre nye kortfilmer viser hvordan pasienter får hjelp til å overkomme angstproblematikk. Du får se  hvordan en edderkoppfobiker blir trygg nok til å nærme seg en edderkopp, hvordan bakteriefrykt kan utfordres og hvordan du kan legge opp et  treningsopplegg for å tørre å være alene.

Mellom 10-20 % av barn og ungdom sliter med ulike former for angstproblematikk. De færreste får effektiv hjelp, enten fordi de ikke ber om hjelp eller fordi  terapeuter mangler nødvendig kompetanse for å hjelpe. Det som har vist seg å være  den beste dokumenterte behandlingen  for angslidelser og tvangslidelse er kognitiv atferdsterapi. Når man er redd for noe, vil man typisk unngå det man frykter, og unngåelse vil over tid vanligvis forsterke problemene. I filmene kan du se hvordan det å systematisk utsette seg for det en er redd for fører til at  angsten blir mindre.

Det finnes få filmer fra terapirommet som viser hvordan kognitiv atferdsterapi gjøres i praksis.

Hensikten med filmene er å formidle håp og tro på at det går an å få hjelp for angstproblemer. Filmene vil forhåpentligvis føre til at flere ønsker å oppsøke behandling i form av eksponeringsterapi, eller bidra til at de tør å utsette seg selv for det de er redd for uten å gå i terapi. Veiledet selvhjelp, det vil si råd fra en fagperson om hvordan man selv kan gå frem for å redusere angstplager, har vist seg å være virksomt for mange. Vi håper filmene om hvordan kognitiv atferdsterapi kan gjøres i praksis blir til nytte både for mennesker som hemmes av  angstproblemer, pårørende og helsepersonell.

Filmene finner du her:

Tilbake til topp