29.08.2017

Erfaringsformidlere på samling

erfaringsformidling

Erfaringsformidlere har de siste årene vært en viktig del av NFKTs utdanninger. I juni hadde de sin første årlige samling for å oppsummere og se videre.

Agendaen for samlingen var å dele erfaringer, se på status og presentere håndboken for erfaringsformidlerne, gi tilbakemeldinger, og friske opp intensjonen med prosjektet for å sikre at alle fortsatt er på bølgelengde. Erfaringsformidlere er personer som har erfaring med bruk av kognitiv terapi for egne problemer, og som har viktig brukerkunnskap å bringe videre til fagfolk under utdanning. Tilbudet startet som et samarbeid med Mental Helse, og med støtte fra ExtraStiftelsen, og er nå blitt en fast del av utdanningene.

Arne Repål

Organisator Arne Repål

En stabil kjerne
Organisator Arne Repål er godt fornøyd med samlingen, og satser, i tråd med styrevedtak og ønske fra erfaringsformidlerne, på å gjøre den til en årlig begivenhet. – Det er bra å ha et forum for erfaringsformidlerne. Ut fra de 20 som var med på det opprinnelige kurset, sitter vi nå med rundt ni aktive erfaringsformidlere med en god spredning hva gjelder geografi og alder. Dette er et tall vi er fornøyd med ut fra at vi nå har en stabil gruppe, og at det ikke går for lenge mellom hvert oppdrag til at det er attraktivt for formidlerne.

Erfaringer og tilbakemeldinger
Erfaringer som har blitt gjort til nå, både i form av tilbakemeldinger fra terapeuter som har vært kursdeltakere, og fra erfaringsformidlerne selv, ble diskutert og lagt til grunn for justeringer i opplegget. – Blant annet hadde vi opprinnelig lagt opp til at denne undervisningen skulle finne sted helt i starten av utdanningen. Dette gjorde, ifølge erfaringsformidlerne, at deltakerne ikke alltid var så godt kjent med behandlingsmodellen, og at nytteverdien av deres bidrag dermed ble lavere. Nå vil vi prøve å la erfaringsformidlerne slippe til lenger ut i undervisningsløpet. Når det gjelder evalueringene fra terapeutene har de vært gjennomgående gode, men et snitt på fem på en skala fra en til syv. Vi har også fått mange nyttige tilbakemeldinger i form av både ros og forslag til forbedring, så de tar vi med oss videre, understreker Repål. – En annen ting vi har diskutert er dette med spørsmål til erfaringsformidlerne underveis i innlegget deres. Vi ha fått noen tilbakemeldinger fra terapeuter om at erfaringsformidleren har vært lite villig til å svare på spørsmål underveis, samtidig som flere av formidlerne selv har gitt uttrykk for at de synes dette er vanskelig fordi de da mister tråden, og ønsker å samle opp spørsmålene til slutt. Sånne erfaringer fra begge sider er veldig viktige.

Håndbok for erfaringsformidlere
På samlingen fikk erfaringsformidlerne også utdelt den helt nye håndboka for erfaringsformidlere. – De fikk mulighet til å komme med tilbakemeldinger på det ferdige produktet, som de også har gjort underveis i utviklingen, og vi er alle godt fornøyd med å ha endt opp med et godt og nyttig verktøy som vi håper vil bli flittig brukt framover. Alt i alt må jeg si det har vært en veldig positiv samling, oppsummerer Arne Repål. Last ned og les håndboken her.

Tilbake til topp