05.11.2019

Etikkutvalg for medlemmene

Leder av Etikkutvalget, Ole Anders Bakk. Foto: Aina Skoland

Visste du at medlemmer i NFKT kan henvende seg til Etikkutvalget om de har bekymringer eller etiske refleksjoner de ønsker å drøfte?

I 2013 ble det vedtatt på årsmøtet i NFKT at man ønsket å få satt sammen et etikkutvalg. Da Etikkutvalget var på plass et drøyt år senere, var det med et klart mål om å bli et aktivt og levende utvalg.

Etiske retningslinjer

Det første de gikk i gang med var å utarbeide etiske retningslinjer for foreningens medlemmer. – Alle som er medlemmer i NFKT har jo også sin egen yrkesforening med sitt eget sett av yrkesetiske retningslinjer å forholde seg til, understreker Ole Anders Bakk som er spesialsykepleier ved Porsgrunn DPS og leder av Etikkutvalget. Der sitter han sammen med Kjetil Horn som er overlege i TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold HF, Divisjon psykiatri, og Brit Wallin Backmann som er pensjonert psykologspesialist. – Det vi har laget er et sett med supplerende etiske retningslinjer som spesifikt vedrører utøvelsen av kognitiv terapi. Dette er noe de har hatt lenge i land som Sverige og England, så det var på tide at vi fikk det i Norge også, mener han.

Tar gjerne opp saker

Retningslinjene ble lagt ut på nett i 2016, men det betyr ikke at Etikkutvalget er ferdige med sin jobb. – Så langt har vi faktisk bare hatt én større sak å håndtere, sier Bakk og mener det kan være flere grunner til det. – Mange opplever nok skam og tvil når de har saker de går og grunner på og vurderer å melde, men det kan også rett og slett være at folk ikke helt har fått med seg at vi er en mulighet. Bakk sier at utvalget ønsker å være et forum der medlemmene kan ta opp saker, enten det er ting de grunner på med tanke på egne pasienter og behandling, eller om de mener å observere bekymringsverdige forhold hos andre terapeuter. Bare det at foreningen er en stor utdanningsinstitusjon kan legge grunnlag for etiske dilemmaer som for eksempel ved bruk av videoopptak med tanke på undervisningen, mener Bakk. – Det trenger ikke være store saker, og det er jo heller ikke sånn at vi sitter med noen form for fasit, men i en hverdag da vi alle jobber med pasientkontakt og behandling, vil det jo være naturlig om det dukker opp store og små spørsmål som det hadde vært godt å få lufte med et upartisk utvalg. Vi kan gi råd og veilede, og komme med vår mening etter gode diskusjoner.

Jobber tett med styret

På mange arbeidsplasser finnes det interne etikkutvalg eller andre fora som også tar opp saker relevante for den enkeltes arbeidsplass. – Det er ikke sånn at vi skal erstatte disse foraene, men vi er et supplement i tilfeller der det er ønskelig. Etikkutvalget jobber tett med styret i NFKT, blir tatt med på råd og diskuterer med styret når sentrale etiske problemstillinger er berørt.

Tilbake til topp