23.02.2021

Etikkutvalget – tilgjengelig for medlemmene

Leder av Etikkutvalget, Ole Anders Bakk. Foto: Aina Skoland

Hvis du som medlem i NFKT har bekymringer eller etiske refleksjonen du ønsker å drøfte, kan du henvende deg til Etikkutvalget.

I 2014 så Etikkutvalget til NFKT dagens lys. Deres første oppgave ble å lage de etiske retningslinjene for foreningen, som så ble publisert i 2016. Nå ønsker de seg mer å gjøre.

Spørreundersøkelsen

– Så langt har vi faktisk bare hatt én større sak å håndtere, sier Ole Anders Bakk som er spesialsykepleier ved Porsgrunn DPS og leder av Etikkutvalget. Med seg på laget har han Kjetil Horn som er overlege i TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold HF, Divisjon psykiatri, og Brit Wallin Backmann som er pensjonert psykologspesialist. Før jul sendte utvalget ut en spørreundersøkelse til medlemmene av foreningen. – Undersøkelsen viste at veldig mange faktisk ikke visste at vi engang eksisterte, påpeker Bakk. – Derfor ønsker vi nå gå ut med informasjon om at vi er her, og at vi er høyst tilgjengelig for medlemmene i NFKT.

Noen å drøfte med

Medlemmene i NFKT er i all hovedsak helsepersonell, som dermed har sine respektive bransjeforeninger med tilhørende etiske retningslinjer. Bakk understreker at NFKTs Etikkutvalg ikke på noen måte skal erstatte disse. – Vi har imidlertid ut fra spørreundersøkelsen, og ellers medlemmer og andre i det kognitive miljøet, fått tilbakemelding om at det kunne vært nyttig å ha en samtalepartner til å drøfte bekymringer og etiske refleksjoner som oppstår i praksisen, og der kan vi bidra.

Ulike spørsmål

For å klargjøre nevner Bakk noen eksempler på ulike saker som utvalget kan være med å drøfte:

Pasientene jeg får tildelt er for kompliserte. Jeg har for lite veiledning og for dårlig kompetanse til å klare det. Det kjennes ikke rett mot pasienten. Eller er det slik? Kanskje er det bare meg – at jeg har så lett for å si slike ting til meg selv?

Jeg trenger så veldig å dele noe av det jeg opplever ved arbeidsplassen. Kan jeg snakke med samboeren min?

Jeg har møtt en tidligere pasient i privat sammenheng. Er det greit at vi nå etablerer en venn eller venninne-relasjon?

Ta kontakt

dersom du har saker eller bekymringer du ønsker å ta opp med Etikkutvalget, kan du ta kontakt med Ole Anders Bakk på oleabakk@gmail.com

 

Tilbake til topp