30.09.2022

Etikkutvalget – veien videre

Etikkutvalget frem til nå. F.v.: Kjetil Horn, Brit Wallin Backman og Ole Anders Bakk. Foto: Privat

I 2013 ble det vedtatt på årsmøtet i NFKT at man ønsket å opprette et etikkutvalg. Det Etikkutvalget som var på plass et drøyt år senere, har gjort en formidabel jobb med å etablere gruppen. Når to av medlemmene nå takker av, er det på tide med litt refleksjon.

Kjetil Horn, overlege i TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold HF, Divisjon psykiatri, og Brit Wallin Backman, pensjonert psykologspesialist, har begge vært med i Etikkutvalget siden oppstarten i 2015.

– En av våre viktigste oppgaver har vært å gjøre det kjent for medlemmene at utvalget finnes, mener Horn. Backman er enig. – Vi hadde en spørreundersøkelse for et par år siden blant medlemmene, og den tydeligste konklusjonen var at vi fortsatt har en jobb å gjøre på det feltet.

Et utvalg for medlemmene

Når det later til å være lite kjennskap til Etikkutvalget blant medlemmene våre, betyr det da at utvalget er overflødig? – Nei, det gjør det ikke, slår de begge fast. – Etikkutvalget er til for at medlemmene, og styret, i NFKT kan ta kontakt om de ønsker å ha en drøftningspartner til fagetiske vurderinger i kognitiv terapi. Vi skal ikke være noen form for dommer, men noen som for eksempel er med på å hente inn informasjon fra flere instanser og vurderer og drøfter en sak fra flere sider.

En pågående prosess

I løpet av årene som har gått siden oppstarten, har Etikkutvalget hatt et par store og noen mindre saker inne til drøfting. Sakte, men sikkert opplever de at de blir mer kjent. – Vi har sett at medlemmer har satt pris på å ha oss som en mulighet til å drøfte problemstillinger de kommer opp i i forbindelse med utøvelsen av faget, og dermed er det viktig for oss at et utvalg som dette må bestå av personer som selv er kognitive terapeuter og kjenner til både faget og arbeidshverdagen, mener Backman. – Mye av jobben vi har gjort har dreid seg om å etablere utvalget og plassere oss i forhold til styret og medlemspopulasjonen, sier Horn. – Jeg føler at det er en prosess vi ikke er helt ferdige med, fordi det er gjennom å få inn saker og jobbe med dem at vi lærer mer om hvem vi skal være og hvordan vi skal plassere oss. Vi håper medlemmene i stadig større grad vil se nytteverdien av å ha et utvalg som dette tilgjengelig.

Når nå to av de tre medlemmene i Etikkutvalget takker av etter syv års tjeneste, har vi fått inn gode erstattere. Kristin Lie Romm og Aud Eli Waage. Ole Anders Bakk, som også har vært med fra start, blir sittende.

 

Tilbake til topp