27.09.2018

Fagdag om PTSD

Posttraumatisk stresslidelse, PTSD, er et tema som opptar mange, enten som fagfolk, som berørt, eller som pårørende. Nå kan alle interesserte samle seg til en fagdag viet PTSD.

BILDE: Styret i Landsforeningen for PTSD i Norge, består av (øverst, f.v.): styreleder Bjørg Michalak, styremedlem Peder Klingwall, styremedlem Thea Klovning, (nederst, t.v.) styremedlem Thomas Benestad, nestleder May Belseth, styremedlem Adrian 
Paulsen. Foto: Peder Klingwall VizPro foto

 

I våres inviterte Landsforeningen for PTSD i Norge for første gang til fagdag om PTSD. Da hadde de 70 plasser og 50 personer på venteliste. Når de nå har satt opp en ny dag, nærmere bestemt 3. desember klokken 09.00 – 16.00, har de i samarbeid med NFKT sørget for større lokaler på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. – Vi gleder oss veldig til en spennende dag fylt med gode og innsiktsfulle foredrag, både av fagpersoner og sannhetsvitner, forteller Bjørg Michalak som er ansvarlig for fagdagens program, og styreleder for Landsforeningen for PTSD i Norge. – Totalt vil det være åtte foredragsholdere denne desemberdagen, og konferansier vil være Adrian Paulsen som er styremedlem i Landsforeningen for PTSD i Norge.

Blant foredragsholderne finner vi:

– Psykolog Mathilde Endsjø fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vil snakke om den nasjonale implementering av traumebehandling i DPSene

– Psykolog Torkil Berge vil snakke om hjelpetiltak for gjentakende mareritt ved PTSD

– Therese Einarsson fra Vergeforeningen foredrar om enslige mindreårige asylsøkere og psykisk helse

– Roger Bjorøy-Karlsen, veteran, offiser og soldat, forteller om krigen han tok med seg hjem. Angela Bjorøy-Karlsen vil dessuten bidra med sine erfaringer

– Nille Lauvås, personalsjef i Kunnskapsdepartementet og til stede i regjeringskvartalet den 22.juli da bomben smalt, og forfatter av boken Etter Sjokket. Traumatisk stress og PTSD.

 

Arrangement som engasjerer

Å få tak i foredragsholdere til arrangementet har ikke vært vanskelig. – Det er tydelig at arrangementet engasjerer, for vi har hatt flere som selv har kontaktet oss og ønsket å stille som foredragsholder. I de tilfellene der vi selv har tatt kontakt har vi blitt veldig godt mottatt. Det har også gjort det mulig å få til den ønskede blandingen av fagpersoner og berørte blant representantene på scenen, forteller Michalak. – Vi ønsker å øke forståelsen og kunnskapen rundt PTSD, men vi håper også å bygge ned stigma og fordommer når det kommer til psykisk helse. Sånn sett tror vi det er en stor fordel at «alle» kan møtes på samme scene og i samme rom, sier hun og understreker at det også er satt av godt med tid til lunsj, pauser og mingling. – Det er mange tunge historier vi skal høre, men vi har også sørget for å få med noen solskinnshistorier, for det er viktig for oss å vise at det er håp. At man kan bli frisk. Også blant publikum gjenkjennes ønsket om at dette skal være en møteplass for alle. – Vi spør ingen om bakgrunnen eller motivasjonen for å melde seg på arrangementet, men fagpersoner gir seg gjerne til kjenne, sier Michalak som anslår at det på forrige fagdag var omtrent 60 prosent fagpersoner i publikum.

Samlingssted

Landsforeningen for PTSD i Norge ble startet for tre år siden fordi flere som selv var berørt, og andre som ikke selv var berørt, følte behov for en forening. – Det er noe med å ha tilhørighet et sted. Slippe å stå alene. Enten årsaken til traumet er krig eller seksuelle overgrep, har mange behov for å være en del av noe. Vi ønsker å være den samlende enheten, forklarer Michalak.

For full oversikt over programmet etter hvert som det oppdateres, følg med på PTSD Norge på Facebook. Fagdagen for PTSD er gratis for medlemmer av Landsforeningen for PTSD i Norge, og koster 450 kroner for ikke-medlemmer. Medlemskap i foreningen koster for øvrig 100 kroner i året. Påmelding skjer til post@ptsdnor.no.

Tilbake til topp