23.02.2021

Fagutviklingsfondet: ACT gruppeterapi

Ved døgnposten Sikta, en del av DPS Asker, er ACT den gjennomgående behandlingsmetodikken for de mange ulike diagnosene. Nå hever de behandlingen enda et hakk, i form av å prøve ut ACT som et gruppetilbud til pasientene.

– Her på Sikta får vi inn mange pasienter med vidt ulike diagnoser og alvorlighet, forteller Siri Fossan Viken som er psykologspesialist og jobber ved Døgnpost Asker DPS, Vestre Viken HF. – På Sikta har vi både akutte og elektive plasser, men pasientene blir ikke så lenge. Liggetiden var i snitt på 11 dager i 2020, før de enten kan sendes hjem, eventuelt med poliklinisk behandling, eller videre i spesialisttjenesten. Dette betyr at vi må tilby en behandling som er raskest mulig igangsatt, og som er mest mulig helhetlig gjennom oppholdet.

Pilotprosjekt

ACT har lenge vært den ledende metodikken på Sikta, både i form av miljøterapi og individualterapi, men hittil har ikke gruppeterapi vært på programmet. Det ønsket Viken og hennes kollega Ingerid Elgesem Bjelland, som er psykolog og jobber ved ambulant team på samme sted, å gjøre noe med. – Det finnes sterk evidens for at mange av pasientene som mottar behandling hos oss potensielt ville være spesielt tjent med gruppebehandling, samtidig som et slikt tilbud ikke er godt utbygd i Asker DPS. Vi har dermed søkt om, og fått støtte fra Akuttnettverket, til å utvikle et slikt behandlingsopplegg, forteller Bjelland.

Utvikler behandlingsopplegg

Pilotprosjektet startet opp i november 2020, og allerede er Viken og Bjelland godt i gang med å videreutvikle og spisse formatet. – Vi har grupper tre ganger i uken, med en time hver gang, forteller Bjelland. Gruppen midt i uken kjøres av en fysioterapeut, men mandag og fredag holder vi den sammen med miljøterapeuter. Vi har utviklet et opplegg som gjør at vi kan ta utgangspunkt i den samme strukturen hver gang, og både mindfullness og samspilløvelser er en del av det faste opplegget. Når det gjelder antall, tenkte vi at maksimalt seks deltagere hver gang er passe, men på grunn av smittevern må vi i disse tider nøye oss med å sette en grense på fire deltagere. Noen ganger har vi full gruppe, andre ganger færre, og vi avlyser ikke selv om det kun er én person. Vi har rullerende opptak til gruppen, og med så kort liggetid er det naturlig nok ikke mulig å bli så godt kjent med hverandre, men vi ser likevel at deltagerne får mye ut av gruppen, forteller hun. – Når det gjelder seleksjon av deltagerne, kommer jo det an på tilgjengelighet, da vi naturlig nok har en veldig skiftende pasientmasse, forklarer Viken. – Seleksjonskriteriene våre går på fungering, og ikke på diagnoser.

Pandemibegrensninger

Gruppeterapi er ikke det enkleste å drive med i denne pandemitiden. Som nevnt er gruppestørrelsen blitt justert på grunn av smittevern, men også innholdet i gruppebehandlingen blir påvirket av covid-19. – Ja, det er enkelte samspilløvelser og så videre, som vi ikke får gjort for tiden, men vi håper å få det inn etter hvert.

Får stor oppmerksomhet

I løpet av 2021 vil pilotprosjektet følges nøye opp. – Vi gjør både kvantitative undersøkelser i form av spørreskjemaer, og kvalitative undersøkelser i form av dybdeintervjuer av utvalgte pasienter og behandlere. Vi vil dessuten ha med oss ekstern veileder som vil gjøre jevnlig vurderinger av behandlingen i henhold til fidelityscore. Prosjektet har vakt stor oppmerksomhet og interesse i fagmiljøet, og pilotbehandlingen har dermed som nevnt fått støtte fra Akuttnettverket. Viken og Bjelland har også fått støtte fra NFKTs fagutviklingsfond, og den vil de bruke til å skrive artikler om prosjektet mot slutten av pilotperioden. – Vi brenner for å drive med fagutvikling og formidling, og ser dermed fram til og kunne dele våre erfaringer med miljøet.

Tilbake til topp