17.12.2020

Fagutviklingsfondet – Bounce back

Susan Ettelt og Kristine Sverdrup ved Vestfold DPS ønsker å fokusere på å forebygge og øke helsearbeideres psykiske motsdandskraft. Foto: Privat

Fagutviklingsfondet: Bounce back

I det daglige fokuserer psykisk helsevern på å lindre problemene for syke mennesker, men Susan Ettelt og Kristine Sverdrup ved Vestfold DPS ønsker å forebygge istedenfor å reparere.

– Psykiatrien har først og fremst fokus på å senke lidelse, i form av for eksempel å gjøre deg mindre deprimert, påpeker Susan Ettelt, PhD, psykologspesialist ved Vestfold DPS og veileder i kognitiv terapi. – Dette går ofte på bekostning av å jobbe med å øke trivsel og lykke. Det viser seg imidlertid at ved å fokusere på økt tilfredshet og på en persons ressurser og styrke, kan man bygge opp økt psykisk motstandskraft i en person, forteller hun, men understreker samtidig at dette ikke må forveksles med og bytte ut negative tanker med positive.

Resilience

Selv om det å bygge opp personers psykiske motstandskraft ikke har hatt mye fokus generelt i psykiatrien, er det ikke en ny tanke, og Ettelt og Sverdrup (konstituerende overlege i psykiatri), tar utgangspunkt i tanker på dette feltet av blant annet Martin Seligman og Christine Padesky. Nå vil de to damene fra Vestfold DPS nå ut med sine tanker om psykisk motstandskraft, eller resilience, og hjelpe andre, og de har en klar mening om hvem som vil være en logisk målgruppe å starte med.

Helsepersonell i første rekke

– Helsepersonell står i mange utfordrende situasjoner, ikke minst nå i pandemien. De går stadig inn i situasjoner der de kanskje selv risikerer sin egen helse, og mange blir daglig konfrontert med håpløshet og fremtidspessimisme. Det er samtidig også en god beskrivelse av situasjoner som gjør at en person kan utvikle for eksempel depresjon. Derfor er det viktig at man lærer hvordan man kan stå i utfordringen, selv om man ikke har kontroll over situasjonen, og når den varer over tid. Vi har dermed bestemt oss for å henvende oss til nettopp helsepersonell når vi nå tenker på å utvikle opplæringsmateriell for utvikling av psykisk motstandskraft, et konsept vi har valgt å kalle Bounce back.

Selvhjelpshefte

Tanken var i utgangspunktet å utvikle en liten kursrekke for denne målgruppen. Det er imidlertid som vi alle vet litt utfordrende i disse tider, så Ettelt og Sverdrup har bestemt seg for å starte med et selvhjelpshefte på trykk. Ettelt understreker imidlertid at dette hefte naturligvis ikke vil erstatte behandling, for eksempel for depresjon, der det trengs, men at det er et hefte tenk som et forebyggende og helsefremmende tiltak. – Vi begynner nok med å bruke kollegaene våre på Vestfold DPS som forsøkskaniner, smiler Ettelt. – Deretter tenker vi å ta det videre. Nå skal de to driftige damen bruke de første månedene av det nye året til å utvikle heftet med støtte fra Fagutviklingsfondet til NFKT. På sikt håper de å nå ut til sykehusansatte både i somatikken og psykiatrien, både med dette heftet, og etter hvert i form av kurs med tittelen Bounce back.

 

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp