27.04.2020

Fagutviklingsfondet – Leveregler i behandlingen

Å jobbe bevisst med leveregler i behandlingen av pasienter, kan vise seg nyttig, men hittil har det vært lite undervisningsmateriell for dette på norsk. Det blir det nå en endring på.

Sirpa Markkanen er fysioterapeut og kognitiv terapeut og veileder, og hun tar imot privatpasienter i både Førde og Askvoll. I tillegg er hun kursleder på trinn 1 og på fysikalsk medisin og rehabilitering for fysioterapeuter og manuellterapeuter, samt at hun er ferdighetstrener. Hun har altså godt fotfeste innen både behandling og undervisning.

Levereglene er styrende

– Sekundære leveregler og kompensatoriske strategier er opprettholdende faktorer i mange lidelser på tvers av diagnoser. Det styrer mye av pasientens atferd, og skaper problemer, og koster dessuten pasienten mye energi og tid. Erfaringsmessig har jeg også sett at levereglene er et viktig tema i forhold til forebygging av tilbakefall. I en behandlingssituasjon liker jeg derfor å bruke levereglene til pasientene som et bevisst verktøy i terapien, ikke minst når det gjelder hva jeg gir dem av hjemmeoppgaver, påpeker Markkanen. – Jeg ønsker at terapeutene jeg har i utdanning skal utvikle en nysgjerrighet på hva som ligger under de negative automatiske tankene. Hvor kommer disse tankene fra, og hva betyr de for pasienten? Allerede tidlig i terapifasen kan terapeuten lære å lytte og fange opp setninger som gir en retning til det videre behandlingsløpet.

Trenger undervisningsmateriale

– Mitt utgangspunkt når jeg bruker levereglene i behandlingen er gjerne Judith Becks beskrivelser. Når jeg underviser har jeg derimot ofte savnet godt og lettfattelig undervisningsmateriale på norsk for hvordan man bruker levereglene bevisst i behandlingen, sier hun. Markkanen har derfor bestemt seg for å ta grep, og med støtte fra Fagutviklingsfondet planlegger hun dermed å lage materiale som skal være tilgjengelig for alle når det blir ferdig utover høsten (med forbehold om ytterligere koronaforsinkelser.) – Jeg har stor tro på at man gjennom undervisning kan ufarliggjøre bruken av leveregler i terapien for elevene. Tanken er å gi dem et sett med kjøreregler for hvordan de kan implementere dette i behandlingen, på hvilket tidspunkt i behandlingsprosessen det skal brukes, til hvilke diagnoser og så videre.

Filmer og tekst

– Det jeg tenker på er å lage to eller tre filmer, av ulike lengder, der rollespill vil være en vesentlig ingrediens. Filmene vil vise både konkrete teknikker og spørsmål terapeutene kan bruke, samt aktuelle hjemmeoppgaver og eksperimenter. I tillegg vil jeg lage en artikkel som er ment å fungere som en type manus til bruk av undervisere. Når det blir ferdig, vil det bli lagt ut, tilgjengelig for alle, som et hjelpemiddel i undervisningen. Vi i NFKT følger selvfølgelig med og gir deg de gode nyhetene når materialet er tilgjengelig.

Tilbake til topp