30.03.2020

Fagutviklingsfondet: Psykosebehandling i virtuell virkelighet

Bilde fra NRK sendingen om psykosebehandling med VR-briller.

Guri-Elise Holgersen jobber med ungdom med psykose. Hun har tatt nye virkemidler i bruk i behandlingen.

Guri-Elise Holgersen er klinisk barnevernspedagog og spesialist i barn og unges psykiske helse, i tillegg til at hun har utdanning i kognitiv terapi. Hun jobber på Haukeland universitetssykehus i psykosepoliklinikk for ungdom 13 til 18 år. – Dette er en pasientgruppe som typisk har utfordringer på det sosiale planet. Ved denne typen problemer er sosial ferdighetstrening i grupper anbefalt som behandling, men forskning har vist at metoden har varierende resultater for ungdom med psykose, blant annet fordi det er vanskelig for pasientene å ta de nye ferdighetene i bruk i hverdagen.

Sakte fremgang

Holgersen beskriver en typisk situasjon: Man har time med en ungdom som har vært i en situasjon i skolegården som ble opplevd som vanskelig. Vedkommende sto for eksempel i en større gruppe og hadde lyst til å si noe, men turte ikke, og innen hun eller han hadde opparbeidet seg mot til å snakke, hadde gruppen skiftet tema. Da snakker vi i timen om hvordan situasjonen kunne vært håndtert annerledes. Målet er da gjerne at eleven skal prøve å håndtere en tilsvarende situasjon fram til neste time uken etter. I realiteten faller dette gjerne bort fordi de glemmer det, eller ikke tør å gjøre det når det kommer til stykke. Man kan jo komme framover på denne måten også, men det tar sin tid.

Virtuell virkelighet

Det var tydelig for Holgersen at de trengte andre metoder, og da hun kom over konseptet med å bruke virtuell virkelighet i behandlingen ble hun begeistret. – Vi så at dette kanskje kunne være en spennende mulighet. De fleste av studiene som har vært gjort på å ta virtuell virkelighet i bruk i psykosebehandling, har vært gjort på voksenfeltet. Forskning viser likevel at det pasienten opplever i en virtuell verden kan gjøre dem like redde som i den virkelige verden, og det gjorde oss nysgjerrige.

Situasjoner fra hverdagen

Det som begynte som en liten idé har utviklet seg til et stort prosjekt. – Helse Vest IKT har utviklet programvaren, og jeg har utviklet behandlingen, forteller Holgersen. Da de skulle velge ut de ulike scenariene og situasjonene, spurte de ungdommene om hva slags situasjoner de trengte å øve på. De landet på tre forskjellige scenarier.  – Et scenario dreier seg om å snakke til fremmede på bybanen i Bergen. Da skal de gå bort til andre reisende og stille et spørsmål. I det andre scenariet, skal ungdommen gå på kafé, enten med venner eller på en date, så dette blir en «smalltalk-øvelse». Dette er definitivt et scenario der det er greit å slippe å ha med seg terapeuten for å øve i det virkelige liv, medgir Holgersen. – Det tredje scenariet foregår i en skolegård, eller i en park, og man skal da gå bort til en større gjeng med ungdommer. I alle situasjonene har Holgersen som terapeut kontrollen. – Jeg kan styre de andre avatarene og deres respons, så på den måten kan nivået på øvelsen tilrettelegges pasientens nivå.

En del av behandlingen

Bruken av virtuell virkelighet inngår som en del av terapiprosessen i kognitiv terapi på psykoseklinikken der Holgersen jobber, og etter at situasjonen er gjennomspilt, snakker de med ungdommen om det som har skjedd. – I tillegg kan ungdommen selv se situasjonen etterpå. Det er veldig nyttig fordi mange av disse pasientene ofte feiltolker situasjonen mens den skjer.

Behandlingsmanual

Selv om programvaren er utviklet og behandlingen snart er klar til å bli tatt i bruk, betyr ikke det at Holgersen og hennes kolleger kan senke skuldrene. – Det jeg skal bruke tid på nå, med støtte fra Fagutviklingsfondet, er å skrive en behandlingsmanual for å hjelpe andre som vil begynne å bruke denne typen behandling. I tillegg holder vi på med et forskningsprosjekt som skal dokumentere behandlingen og effekten av den. Det er spennende tider, og Holgersen kan nok regne med interesse fra fjern og nær i framtiden. Allerede i oktober hadde de besøk av NRK Dagsrevyen. Om du er interessert i å se det innslaget, kan du se det her som programpost nr. 8.

Tilbake til topp