27.11.2020

Fagutviklingsfondet: Stå Opp søvnbehandling

Iver Strandheim og kolleger inviterer til opplæringsseminar i søvnbehandlingsopplegget Stå Opp.

NFKT har nylig avsluttet en ny runde med utdeling av midler fra sitt fagutviklingsfond. Fire gode kandidater fikk innvilget støtte. Her presenterer vi den første: Nasjonalt opplæringsseminar i Stå Opp søvnbehandling.

Tidligere kommunepsykolog i Oppegård, nå ansatt i Norges Fotballforbund, Iver Strandheim, begynte å interessere seg for søvnbehandling allerede i studietiden. – Insomni og mangel på søvn er et enormt folkehelseproblem, men likevel har vi ikke noe utbredt behandlingstilbud for dem som sliter med dette, forklarer han. – I studietiden var jeg på et foredrag med søvnforsker Håvard Kallestad ved NTNU. Det appellerte veldig til meg at han presenterte en helt konkret tilnærming og behandling. Strandheim er ikke den eneste som har latt seg overbevise av Kallestads tanker, det er stor enighet i søvnmiljøet om hva som er anbefalt behandling ved insomni.

Begynte i det små

– Etter studiene begynte jeg som kommunepsykolog i Bærum kommune, på forebyggende senter for voksne, og der hadde jeg lyst til å prøve ut om vi klarte å utvikle et effektivt gruppebehandlingstilbud basert på prinsippene fra individualbehandling for insomni. Strandheim startet friskt opp med et par pilotrunder, men lærte fort at det var rom for forbedring. – En av tingene jeg oppdaget etter kort tid, var at oppstartsintervju og motivasjon hos deltagerne var svært viktig. Derfor bruker vi nå motiverende intervjuteknikk, og jobber mot et mål om at deltakerne skal “overbevise oss” om at de bør få være med i gruppen, heller enn at vi skal overtale dem til å delta.

Stå Opp

Strandheim fortsatte å utvikle sin gruppebehandling i søvn, også etter at han byttet arbeidslokasjonen fra Bærum til Oppegård kommune. Konseptet fikk navnet Stå Opp, og ble stadig mer spisset. – Vi har kuttet ut nesten alt annet enn atferdselementene i behandlingen, og jobber dermed med søvnrestriksjon og stimuluskontroll. Han innrømmer at det kan være tøft for deltagerne. – Det er en skikkelig hestekur. Vi bygger opp et stort søvnunderskudd på en kontrollert måte, og så sørger vi for at man på bakgrunn av dette søvnunderskuddet kan sove godt i sengen en stund, og så utvide dette gradvis. Det krever god motivasjon fra deltagerne, men de fleste er over kneika etter tre-fire uker, og vi har enda ikke opplevd en eneste deltaker som etterpå ha sagt at det ikke var verdt det.

Utgangspunktet for behandlingen er kognitiv atferdsterapi, med vekt på motiverende intervjuteknikk gjennom alle de ukentlige samlingene. Strandheim legger stor vekt på gruppedynamikken. – Deltakerne i gruppen behandler i stor grad hverandre, og jeg som terapeut kan ha en mer tilbaketrukket rolle.

Nasjonal opplæringskonferanse

Stå opp er altså et velutviklet gruppetilbud i Oppegård kommune, men det er en kjent sak at søvnproblemer er vanlig over hele landet. Iver Strandheim har derfor fått støtte fra Fagtviklingsfondet for å holde en nasjonal konferanse med opplæring i Stå Opp-behandlingen. Tanken var egentlig en fysisk samling, men omstendighetene tatt i betraktning blir det naturlig nok gjort om til en digital konferanse, mandag 7. desember. Dersom du er interessert i å delta, kan du melde deg på via staaopp.no. – Selv om det er et digitalt arrangement, ønsker vi likevel å ha med et begrenset antall deltakere, fordi vi vil ha en tett oppfølging i løpet av dagen. Deltakerne vil også få tilsendt behandlingsmateriell i forkant av samlingen for å være best mulig forberedt. Konferansen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Iver Strandheim, sammen med psykolog Paul Andreas Aasen og kollegaer i Stå Opp har også gjennomført en søvnstudie, som du kan lese om her. I tillegg har de gjennomført en effektstudie på behandlingsformen i samarbeid med FHI, også den med overbevisende resultater.

 

Tekst: Aina Skoland

 

Tilbake til topp