Fakturering (veiledning)

Fakturering av veiledning skjer direkte mellom veileder og kandidat (unntatt FysMed og Allmennleger).

Takst pr. time er kr 1250 som deles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Reiseutgifter for veileder skal også fordeles på kandidatene (Statens satser eller etter kvittering).

Takst for gjennomgang av video på forhånd er kr 900. Det faktureres den enkelte kandidat.

For tapt veiledning må kandidaten betale for selve veiledningstimene, og for de ekstra timene som må tas igjen.

Hvis en kandidat slutter underveis (med sykemelding), skal utgiftene deles på de resterende i gruppen.  Hvis kandidaten slutter (uten sykemelding) skal kandidaten fortsette å betale sin andel av veiledningsutgiftene.

Dersom veileder har vansker med å få inn betaling fra kandidat, ta kontakt med NFKTs Admin

Tilbake til topp