28.02.2022

Ferdige behandlingsopplegg – fritt tilgjengelig

Nettsiden til NFKT, www.kognitiv.no, er en svært godt besøkt og mye brukt nettside med mange gode ressurser både for publikum og behandlere. Visste du for eksempel at det ligger spesifikk informasjon og tilgjengelig behandlingsmateriell på Irritabel tarmsyndrom, insomni og vedvarende utmattelse ved somatisk sykdom, klart til bruk?

– Disse oppleggene kan være svært nyttige for terapeuter, forteller Torkil Berge og Elin Fjerstad. De er psykologspesialister ved Diakonhjemmet Sykehus, der de tre behandlingsoppleggene er blitt utviklet.

– Det siste opplegget som ble lagt ut, var det for irritabel tarmsyndrom. Da vi la ut det, benyttet vi samtidig muligheten til å revidere de to andre oppleggene, forteller Berge. Alle de tre behandlingsoppleggene er støttet av Stiftelsen Dam, og er lagt opp slik at det er en arbeidsbok for pasient i gruppebehandling, en arbeidsbok for pasient i individuell behandling, og en veileder til behandleren. – Dette ligger åpent ute, fritt tilgjengelig, så det er bare for behandleren å hente det ut til seg selv, og enten ta ut arbeidsboken til pasienten, eller referere vedkommende til å finne den på siden selv, inviterer Fjerstad.

Folkehelseproblem

Når nettopp disse tre diagnosene er valgt ut når Berge og Fjerstad skulle utvikle behandlingsopplegg sammen med resten av teamet ved Enhet for psykiske helsetjenester på Diakonhjemmet Sykehus, er ikke det tilfeldig. – Alle disse oppleggene er utviklet først og fremst som en del av tilbudet til pasienter med somatisk sykdom, forklarer Fjerstad. – Det dreier seg dessuten om plager som berører en stor andel av befolkningen, og som dermed er et folkehelseproblem. Oppleggene er utviklet i samarbeid med forskere ved sykehuset, men også forskere fra andre miljøer, for eksempel fra Karolinska Institutet i opplegget for irritabel tarmsyndrom.

Insomni

At insomni og søvnproblemer er noe som vedrører mange, er en kjent sak, og dessuten omtalt i opptil flere artikler her på nettsiden vår i forbindelse med at «søvn» var temaet for Inspirasjonskonferansen 2021. Opplegget som ligger ute var tidligere først og fremst rettet mot insomni for pasienter med somatisk sykdom, men er nå tilrettelagt for alle med insomni, enten det er i forbindelse med somatisk sykdom, eller psykisk lidelse. – Opplegget for insomni er også blitt en fast del av avdelingens tilbud for pasienter med psykiske lidelser, for eksempel depresjon, forteller Berge.

Utmattelse

Når det gjelder vedvarende utmattelse, er behandlingsopplegget spesielt rettet mot pasienter med somatisk sykdom. Kognitiv atferdsterapi har best dokumentasjon ved fatigue etter kreftbehandling, men også ved kroniske sykdommer som revmatisk sykdom, diabetes og multippel sklerose. – Opplegget vårt har vært prøvd ut i en studie med pasienter med ulike former for revmatisk sykdom, og skal inngå som et av flere tiltak, for eksempel fysisk trening, i en randomisert kontrollert studie ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling.

Irritabel tarm syndrom

Irritabel tarmsyndrom, eller IBS, er noe som kan berøre opp mot ti prosent av befolkningen, og må virkelig sies å være et folkehelseproblem. – Dette behandlingsopplegget med kognitiv atferdsterapi, er basert delvis på en modell fra Karolinska instituttet i Sverige, og delvis på en modell fra Storbritannia. Begge modellene kan vise til gode resultater, og både svenskene og britene forsker på virkningsmekanismene i modellene, altså hva det er som gjør at behandlingen faktisk fungerer, så det skal vi følge med på videre, ivrer Berge. Berge kan fortelle at behandlingen er svært spesifikk. – Vi går konkret inn på atferd og tenkemåter som opprettholder lidelsen, som unngåelse og sikringsatferd, og legger vekt på atferdseksperimenter og eksponering.

De medfølgende arbeidsbøkene er fyldige og oppdaterte. I pandemitiden har dette vært viktig ettersom pasienten har kunnet bruke boken på egenhånd. Det er ikke minst nyttig når behandlingen skjer per video, slik gruppebehandlingen for IBS fortsatt gjør ved sykehuset. Hvis du vil lese mer om disse behandlingsoppleggene, eller fritt benytte deg av materialet som er lagt ut, kan du gå inn på de spesifikke diagnosene under Psykisk helse på vår hovedmeny her.

Tilbake til topp