27.11.2018

Ferdighetstreningsmateriell på nett

Ferdighetstrening har blitt en viktig del av alle NFKTs utdanninger. Nå har alt materiell til bruk i ferdighetstreningen blitt lagt ut på nettsiden www.kognitiv.no, åpent for alle.

For en stund tilbake ble det besluttet å gjøre ferdighetstreningen til en viktig del av foreningens utdanninger, med det mål for øyet at deltakerne skal få muligheten til praktisk rettet erfaring. Gjennom treningen starter man med en demonstrasjon av en kyndig utfører, og så øver deltakerne selv. Enkle, men effektive prinsipper. – Akkurat som ved tilegnelse av andre ferdigheter, som lesing og sykling, må man først trene, påpeker Torkil Berge, leder i NFKT. – Gjennom å trene i rollespill og få konkret tilbakemelding på det man gjør, får man også bedre mulighet til å utvikle sin egen stil som terapeut. Man øver seg frem til sin egen måte å ordlegge seg på, og å gå inn i samarbeid med pasienten. Lærestoffet sitter også bedre, fordi vi husker bedre det vi selv utfører.

Materiellet som nå er lagt ut, er først og fremst tiltenkt ferdighetstrenere, men er åpent for alle. Materialet sier noe om hva man fokuserer på, hva som er viktig når det gjelder akkurat det temaet som demonstreres. Dermed er det helt sikkert flere enn bare ferdighetstrenere som kan komme til å synes at dette stoffet er interessant å ta en nærmere kikk på.

På nettsiden er det nå utarbeidet materiell til ferdighetstreningen for blant annet depresjon, angstlidelser, personlighetsproblemer og rusmiddelproblemer. Det vil også bli laget filmer, der du får demonstrert ferdighetene i rollespill. Disse filmene vil etter planen bli lagt ut i februar.

Tilbake til topp