30.10.2020

Flere veiledere klare for oppdrag

Hans Nordahl underviser på veilederutdanningen. Foto: Annelise Fredriksen

Til tross for koronasituasjonen er et nytt kull med veiledere i kognitiv terapi uteksaminert fra NFKT, dog i andre rammer enn vanlig.

Veilederkorpset er på mange måter den faglige ryggraden i NFKT. – Å få innpass på veilederutdanningen til NFKT, er en anerkjennelse i seg selv, fastslår Peter Prescott som er kursleder på veilederutdanningen sammen med Hans Nordahl. – Derfor var vi veldig opptatt av å få gjennomført den utdanningen som startet i februar i 2019, til tross for at pandemien som kom i begynnelsen av året stilte både deltakerne og NFKT overfor utfordringer.

Tradisjonsrikt

Avslutningen på veilederutdanningen er en viktig begivenhet både for foreningen, og for de nye veilederne, og derfor er det tradisjon for å lage en stilfull og ærverdig ramme rundt den siste samlingen. – Dette har i alle år foregått i Oxford, på et svært ærverdig hotell som gir en høytidelig ramme rundt arrangementet, forteller Prescott. – Her pleier vi å ha en høytidelig festmiddag med diplomutdeling, taler, underholdende innslag og det som hører til. Vi håpet lenge at vi skulle få mulighet til å reise til Oxford også i år, men det lot seg åpenbart ikke gjøre. Utenlandsforbud til tross, den siste samlingen ble gjennomført på en stilfull måte, men lokasjonen ble det nyåpnede hotellet, Amerikalinjen, i Oslo sentrum. I år ble samlingen dessuten avholdt sammen med gruppen fra barne- og ungefeltet, der veilederutdanningen har vært ved RBUP Øst/Sør, med Kristin Martinsen og Annelise Fredriksen som undervisere. – Å ha siste samling felles bidrar til at veiledere fra voksen- og barne/unge-feltet har mulighet til å få noe kjennskap til hverandre, understreker Annelise Fredriksen. Veilederne fra RBUP blir også godkjent av NFKT ved avslutningen.

Dyktige veiledere

Prescott, som har vært kursleder for veilederutdanningen de siste fire rundene, understreker mer enn gjerne viktigheten av et godt veilederkorps. – For å gjennomføre utdanningen i kognitiv terapi, er det avgjørende at vi har gode veiledere med relevant kompetanse. Derfor er deltagerne på utdanningen nøye utvalgt. De skal representere den nødvendige bredden i geografi, yrkesgrupper og fagfelt, sånn at kandidater som senere velger å utdanne seg i kognitiv terapi, skal kunne få den støtten og veiledningen som er relevant for dem. Til gjengjeld forsikrer Prescott at det også har store fordeler å bli veileder. – Veilederutdanningen er svært interessant i seg selv, og etter endt utdanning går man inn i et levende faglig fellesskap som blant annet har egne veiledersamlinger hvert år.

Ny runde

Selv om et nytt kull med veiledere nå er uteksaminert, ser foreningen stadig framover. En ny runde med veilederutdanning var derfor ment å starte i disse dager, men sånn gikk det ikke. – Sånn som situasjonen er nå, er det vanskelig å få til en fysisk samling med den bredden av deltagere vi ønsker, forklarer Prescott. – Samtidig tenker vi at det er svært viktig at samlingene på utdanningen foregår ved fysisk oppmøte, for at deltagerne skal få anledning til å bli kjent med hverandre. På denne måten blir det lettere å få et fellesskap rundt utviklingen av veilederkompetanse. Derfor har vi valgt å utsette oppstart på neste kurs fram til mars 2021, og så får vi krysse fingrene for at vi igjen kan feire gjennomføringen av et nytt kull i Oxford våren 2023.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp