RCADS

The Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) måler symptomer på angst og depresjon og kan hjelpe deg med å kartlegge hvorvidt, og på hvilke spesifikke områder et barn eller en ungdom strever. Skalaen er beregnet for barn og unge i alderen 9-17 år. Dette instrumentet blir stadig mer brukt i internasjonal sammenheng, og ECHO studien har dokumentert gode måleegenskaper for den norske versjonen av RCADS.

Det er gratis å bruke RCADS, og spørreskjemaet er tilgjengelig på nettsidene til Child FIRST ved UCLA. Spørreskjemaet har 47 ledd, og gir en pekepinn på hvordan barnet skårer ift depresjon og/ eller angst. I tillegg gir spørreskjemaet en indikasjon hvilke(n) angst problemområdene faller under (i henhold til DSM-IV): separasjonsangst, generalisert angst, panikkangst, sosial angst eller OCD.

Spørreskjemaet finnes i to versjoner; en barneversjon hvor barnet/ungdommen selv er respondent, og en hvor foreldreversjon hvor omsorgsgiver svarer om sitt barn.

Barneversjon (last ned RCADS Barneversjon her).
Foreldreversjon (last ned RCADS Foreldreversjon her).

Måleinstrumenter som RCADS er nyttig for å kartlegge symptomer.  Høye skårer er imidlertid ikke ensbetydende med at barnet/ungdommen har en angstlidelse eller depressiv lidelse. En diagnose kan kun settes etter en klinisk utredning av kyndig personell.

RCADS versjonene har egne skåringsark (aldersgruppe 9-17 år), og for oss i Norge er det mest nærliggende å bruke Islandske normskårer.
I skåringsarkene: fyll inn barnets kjønn og alder først, deretter svarene barnet ga på spørreskjemaet. Du vil da se en graf, samt om barnets svar indikerer forhøyede symptomer (bakgrunn blir gul) eller er over “kliniske kuttepunkt” (bakgrunn blir rød).

Skåringsark Barneversjon
Skåringsark Foreldreversjon

Tilbake til topp