Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett spørreskjema for utfylling av foreldre (barnets alder 4-17 år), lærere (4-17 år) og barn >= 11 år. SDQ ble opprinnelig utgitt på engelsk av Robert Goodman i 1997. I 1999 kom de norske versjonene, basert på en oversettelse av Einar Heiervang og kolleger. Robert Goodman eier rettighetene til testen. Skjemaet er laget for å måle generell psykisk helse hos barn og ungdom.

Spørreskjemaet består av 25 spørsmål relatert til psykisk helse. Det gir en Total skåre (20 spørsmål; 0-40 poeng) en skåre ift Emosjonelle vansker (5 spørsmål; 0-10 poeng), en skåre ift Hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker (5 spørsmål; 0-10 poeng), en skåre ift Atferdsproblemer (5 spørsmål;  0-10 poeng) og en skåre ift Vansker i relasjon med jevnaldrende (5 spørsmål; 0-10 poeng). I tillegg har man en skala som måler Prososiale ferdigheter (5 spørsmål), denne regnes ikke med i totalskåren. SDQ inneholder også 5 spørsmål knyttet til Funksjonstap (Impact score): 0-10 poeng (Foreldre og barneversjon) og 0-6 poeng (Lærerversjon). Dette er et mål som ser på i hvor stor grad vanskene påvirker fungering hjemme, vennerelasjoner  og læring/på skolen. For mer informasjon og nedlasting av skjema se her.

SDQ kan skåres for hånd, men det anbefales å registrere seg og benytte online skåring. Mer informasjon om dette finner du her.

Tilbake til topp