Behandling av OCD hos barn og unge

 

For å tilegne seg grunnleggende kunnskap om OCD hos barn og unge, anbefales boken «Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge» (Valderhaug og Ivarsson, 2014) Når det gjelder behandling av OCD vil vi anbefale boken «OCD -behandling for barn og unge, en praksismanual» (Weidle, 2014).

Disse bøkene bygger på hverandre og begge springer ut fra NordLOTS-studien (Nordic longterm OCD treatment study)

I praksismanualen (rød bok) gis det en innføring i et 14 -timers standardisert behandlingsopplegg, med konkrete innhold for hver time. Den bygger på kognitiv atferdsterapi der eksponering og responsprevensjon (ERP) er de sentrale elementene.

Sentrale komponenter i behandlingen er følgende;

  • Allianse, motivasjon, problem -og målformulering
  • Psykoedukasjon om OCD og om behandlingen
  • Kartlegging av OCD symptomer
  • Eksponering og responsprevensjon (ERP)
  • Kognitiv trening i mestringsstrategier, for eksempel eksternalisering og omstrukturering av automatiske tanker
  • Forebygging av tilbakefall
  • Foreldredeltagelse

I praksismanualen drøftes det også hvordan en best kan tilpasse behandlingen til barns alder og utviklingsnivå og hvordan en samarbeider med foreldre er vektlagt. Andre tema i boken er   hvordan en kan tilrettelegge for behandling av OCD når barnet har samtidige vansker, som tics og Tourette syndrom eller autismespekterforstyrrelser.

 

 

Tilbake til topp