Depresjonsmestring for ungdom (DU)

DU er et gruppebasert mestringskurs for ungdom i alderen 14-20 år som sliter med lette til moderate symptomer på Depresjon. Kurset er utviklet av psykolog Trygve Børve og er prøvd ut og dokumentert i flere studier i Norge.

I DU er målet at ungdommen skal lære seg å forstå, utfordre og endre opprettholdende sirkler som oppstår ved depresjon, og dermed bidra til at symptomer reduseres og tilbakefall forebygges. Kurset går over 10 ganger a 1,5 time. Ungdommen (6-9 stk) møtes i grupper sammen med 2 gruppeledere. Gjennom kurset lærer ungdommen å forstå hvordan tanker og forståelse opprettholder depresjon, og hvordan det vi gjør og måten vi føler oss på bidrar til å bekrefte denne forståelsen. Når dette er lært, øves ungdommen i det å identifisere negative sirkler hos seg selv, utfordre dem og mot slutten implementere dette i hverdagen sin.

For å kunne drive DU grupper må du ha kurs. Dette arrangeres gjennom fagakademiet/AOF.

Tilbake til topp