IMKAT

IMKAT (Implementering av KAT-baserte intervensjoner) er et nettverk hvor fagpersoner som planlegger å gjennomføre eller er i gang med å gjennomføre et KAT-basert tiltak kan diskutere faglige problemstillinger, få veiledning knyttet til å drive intervensjon og ikke minst hvor det er stor grad av erfaringsdeling.

Typiske intervensjoner som diskuteres er Mestrende barn, Mestringskatten og SMART tiltak, men andre tiltak er også aktuelle.  I tillegg tilbys Påfyllsundervisning (booster sessions) hvor deltakerne selv kan foreslå tema de ønsker å vite mer om.

Det gis også opplæring i bruk av kartleggingsverktøy når deltakere skal velges ut til intervensjonen, og vi diskuterer gode rekrutteringsstrategier. Ressurser deles gjennom vår nettside (imkat.rbup.no) for eksempel VR-videoer for eksponering og atferdseksperimenter, Digitale timer for Mestrende barn, og ellers skriv og informasjon til barn og foreldre som kan benyttes når man driver grupper.

Det gjennomføres 4 samlinger pr år (for datoer se nettsiden) og man kan delta både digitalt og fysisk.

Tilbake til topp