Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst (Mestringskatten for ungdom)

Terapeutmanual

Av Kendall, P.C., Bjørk, R.F., Arnberg, K., Neumer, S.-P., Khanna, M., Hudson, J. & Webb, A.

Mestringskatten for ungdom er et strukturert behandlingsprogram for ungdom i alderen 14-17 år med angst. Behandlingen følger godt etablerte behandlingsprinsipper basert på kognitiv atferdsterapi. Første del består av psykoedukasjon, før man går over til ferdighetstrening og eksponering. Behandlingen er evaluert i flere studier med god effekt.

Behandlingen går over 16 uker og det foreligger en manual for terapeuter og en arbeidsbok som ungdommen bruker. Mestringskatten for ungdom kan benyttes til ulike typer angstproblemer, inkludert separasjonsangst, sosial angst og generalisert angst. Terapeutmanualen gir en god beskrivelse av hvordan behandlingen kan tilpasses ulike tilstandsbilder. Hver terapitime er beskrevet med formål med timen, hva man ønsker å oppnå med timen og ulike oppgaver og aktiviteter ungdommen og terapeuten kan jobbe med. Ungdommens arbeidsbok gir en innføring i de ulike begrepene som man benytter og hvordan man kan jobbe med de ulike behandlingskomponentene gjennom ulike øvelser, spill, historier og bilder tilpasset ungdom. Arbeidsboken følger terapeutmanualens struktur og beskrivelse av de ulike timene.

Mestringskatten for ungdom er en alderstilpasset versjon av den opprinnelige Mestringskatten-manualen, som er rettet mot barn. Mestringskatten for ungdom er opprinnelig utviklet i USA, men er tilpasset norske forhold i denne oversettelsen. Behandlingen benyttes her i individualterapi. Manualen gir et godt rammeverk for å anvende evidensbasert behandling for ungdom med angst, samtidig som terapeuten må tilpasse behandlingen til den enkelte ungdommen.

Tilbake til topp