Mestrende Barn

Mestrende Barn er et evidensbasert tilbud for barn i alderen 8-13 år som opplever symptomer på angst og depresjon. Programmet er basert på kognitiv atferdsterapi og er utviklet med utgangspunkt i to anerkjente og velutprøvde behandlingsprogrammer: Coping Cat-programmet (Mestringskatten) av Philip C. Kendall for angst og ACTION-programmet av Kevin Stark for depresjon.

Mestrende barn grupper ledes av gruppeledere fra skolehelsetjenesten, ulike lavterskel tiltak eller PPT.

Mestrende Barn gjennomføres som et tiltak i skolen for barna og det kan parallelt tilbys foreldresamlinger. Det er i dag to versjoner av tiltaket:

    • Barna deltar i 16 – 20 gruppesamtaler i løpet av ca 10 uker, det er valgfritt om foreldrene har egne samlinger (5) eller om de mottar en brosjyre.
    • Barna deltar på 8 gruppesamtaler på skolen og gjør 8 av timene digitalt på PAD eller PC mellom de fysiske samlingene, det er valgfritt om foreldrene har egne samlinger (5) eller om de mottar en brosjyre.

Den første delen av tiltaket lærer barna ulike mestringsferdigheter, og den siste delen øver barna på disse ferdighetene gjennom atferdseksperimenter (eksponering og atferdsaktivering) og jobber i tillegg med selvfølelse.

Det gis opplæring i tiltaket 1 – 2 ganger i året i regi av RBUP Øst og sør/RKBU Midt og Nord.

Tilbake til topp