RISK

RISK er et gruppebasert behandlingstilbud til barn og unge i alderen 12–17 år med angst- eller tvangslidelser, og deres foreldre. Tiltaket innebærer også et nært samarbeid med skolen.

Behandlingen innebærer eksponering og psykoedukasjon basert på kognitiv atferdsterapi. Ved å møte andre ungdommer og deres foreldre, i såkalte flerfamiliegrupper, utfordrer ungdommene sin angst og fobier og øver på å ikke ty til uhensiktsmessige trygghetsstrategier.

Gruppetilbudet går over ti uker, fordelt på 11 samlinger, 35 timer til sammen. Foreldrene er med på alle samlingene, og kontaktlærer er med på første og siste samling. Fire av samlingene består av hele dager med vekt på eksponeringstrening. En sentral komponent i programmet er at barna trener sammen med andre foreldre og ikke sine egne.

Det er gjort en studie på programmet, som viser god effekt (Bertelsen et al., 2022). Ett år etter behandling var ca. 87 % kvitt alle sine angstdiagnoser. Dette er altså et tilbud som gir god hjelp til ungdommer med angst- eller tvangslidelse.

Programmet er utviklet av psykolog og professor Åshild Tellefsen Håland og hennes kollegaer på ABUP i Kristiansand.

 

Mini-RISK

Mini-RISK er en kortversjon av RISK hvor gruppebehandlingen er flyttet til skolen og skolehelsetjenesten. I Mini-RISK er det ønskelig at gruppene ledes av en representant fra skolen og en representant fra skolehelsetjenesten, primært en sosiallærer og en helsesykepleier, eventuelt miljøarbeidere, familieterapeuter, psykologer m.fl. I denne varianten er det mer skolesamarbeid og noe mindre foreldreinvolvering.

Gruppene går over åtte samlinger, 15 timer til sammen. Foreldrene er med på fire samlinger og kontaktlærer er med på første og siste samling.

Målgruppen er barn over 10–18 år som har subklinisk angst. Dette tilbudet finnes i dag på alle grunnskoler i Kristiansand kommune. Tilbudet finnes også i åtte andre kommuner på Sørlandet, samt i Egersund, men er her ikke implementert på alle skolene.

Opplæringen foregår på universitetet i Agder gjennom en etter- og videreutdanning (15 studiepoeng). For terapeuter som har erfaring med kognitiv atferdsterapi er opplæringen kortere, og det må da gjøres avtaler med utvikler av programmet for eventuell kursing.

Lenke til utdanningen: Mestringskurs for engstelige barn og ungdom – Universitetet i Agder (uia.no)

Mini-RISK er utviklet av psykolog og professor Åshild Tellefsen Håland og hennes kollegaer på ABUP i Kristiansand.

 

E-RISK

e-Risk ble lansert i mai 2023 og er et fritt tilgjengelig nettbasert mestringskurs for de mellom 12 og 18 som har en angstlidelse, basert på RISK-programmet. Store deler av programmet vil også være egnet for en eldre aldersgruppe. I tillegg til en ungdomsmodul, er det også egne moduler for lærere og foreldre med tips om hvordan støtte engstelige barn og unge på en hensiktsmessig måte, samt klasseromsopplegg for forebygging av engstelse i skolen. Det er også syv moduler med informasjon om seks ulike angstlidelser, samt OCD og en idebank med tips til eksponeringsøvelser knyttet til den enkelte angstlidelse.

Det er laget ca. 100 filmer i e-RISK der blant annet ungdommer som tidligere har hatt ulike former for angstlidelser forteller om hvordan de har fått hjelp til å mestre angsten.

Det skal komme en app som gjør det mulig for terapeuter å følge progresjonen til det enkelte barn som de følger opp. Det vil også komme en terapeutmodul, der manualene til RISK, Mini-RISK og e-RISK som assistert selvhjelp vil ligge. Tilgang til terapeutmodulen vil kreve sertifisering i manualene.

Bruksområdene til e-RISK er flere og kan benyttes som hjelp til selvhjelp, assistert selvhjelp, som del av RISK og Mini-RISK og som en generell ressurs i individual-/gruppeterapi for angst. Per 15.2.24 har ca. 60 000 unike brukere lastet ned e-RISK.

e-RISK er utviklet av professor Åshild Tellefsen Håland og psykolog/Ph.D. Thomas Bjerregaard Bertelsen

Lenke til e-RISK: https://e-risk.no

 

Referanse

Bertelsen,T.B., Wergeland, G.J., Nordgreen, T., Himle, J.A. & Håland, Å.T. (2022). Benchmarked effectiveness of family and school involvement in group exposure therapy for adolescent anxiety disorder. Psychiatry Research, 313:114632. doi: 10.1016/j.psychres.2022.114632

Tilbake til topp