Mestrende barn og SMART

Mestrende Barn er et manualbasert, strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre, basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket bygger på de anerkjente tiltakene Coping Cat (Mestringskatten) og Action.

Tiltaket er for barn i alderen 8-12 år.

Tiltaket gjennomføres i grupper. Barna møter i gruppene en time to ganger i uken i 8 uker. Foreldregruppene møtes 5 ganger i løpet av de 8 ukene og barna deltar i 3 av dem.  Noen av møtene i barnegruppa finnes også i digital versjon.

I gruppene vil barna lære om følelser, mestringsstrategier for å regulere følelser, hvordan tanker påvirker følelser og hvordan endre negative tankemønstre. Andre tema er problemløsning og det å utvikle et bedre selvbilde.  Barna utvikler og trener på ferdigheter for lettere å håndtere følelser og tanker og møte det de er redde for. For andre kan det være viktig å øve seg på å ta kontakt med venner og være mer aktive.

Individuelle tilpasninger og målsettinger settes sammen med barnet og foreldrene og vurderes underveis. I foreldregruppene vil foreldrene lære hvordan de kan støtte barnets utvikling i kurset.

Tiltaket er prøvd ut i Norge både gjennom TIM–studien og ECHO –studien med gode resultater.

Opplæring i Mestrende barn gis ved RBUP Øst og Sør og RKBU Midt-Norge.

SMART er et tiltak som kan benyttes i forebygging eller behandling av emosjonelle vansker hos ungdom, fra 14 år og oppover. For ungdom som trenger behandling gjennom spesialisthelsetjenesten anbefales det at SMART brukes som et supplement til annen behandling. Tiltaket har som hovedmål å redusere symptomer på angst og depresjon for ungdom, samt og redusere risikofaktorer for å utvikle disse vanskene. Tiltaket har også som mål å styrke ungdommens sosiale kompetanse og lære hvordan stressmestring kan brukes i problematiske situasjoner. Tiltaket er manualbasert, består av fem moduler, 8 møter, som gis fortrinnsvis i gruppe, men kan også tilpasses individuelt.

Du kan lese mer om tiltaket her Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART | Ungsinn

Opplæring i SMART tiltaket gis ved RBUP Øst og Sør (kontaktperson Simon-Peter Neumer)

   

Tilbake til topp