Før oppstart (veiledning)

Etabler kontakt med hele veiledningsgruppen og avtal datoer for veiledning.

Send ut informasjonsskriv til kandidatene ved oppstart.  Eksempel brukt på trinn 2.

Informer om betalingsrutiner.

Tilbake til topp