Før oppstart (veiledning)

Etabler kontakt med hele veiledningsgruppen og avtal datoer for veiledning (for trinn 2 er det viktig å komme raskt i gang siden utdanningen har kun 2 semestre).

Send ut informasjonsskriv til kandidatene ved oppstart.  Eksempel brukt på trinn 2.

Informer om betalingsrutiner.

Tilbake til topp