27.11.2020

Fordypningskurs i veiledet internettbehandling på trappene

Veiledet internettbehandling har vært i stadig utvikling de senere år, og i 2020, da vi alle måtte bli digitale, har det virkelig vært i vinden. Nå planlegger NFKT fordypningskurs i veiledet internettbehandling.

– I Rask Psykisk Helsehjelp, der NFKT står for opplæringen, er trappetrinnsmodellen en viktig tanke. Et av de mulige trinnene her er veiledet internettbehandling, som er ressursøkonomisk, har dokumentert effekt, og kan bidra til lavere terskel for å be om hjelp, sier psykologspesialist Arne Repål. – I tillegg har også situasjonen med Covid-19 gitt påtrykk i retning av å se på alternative muligheter for behandling. Mange har brukt videosamtaler, men det tar likevel like mye tid per pasient som en vanlig ansikt-til-ansikt samtale. På den andre siden har flere personer i samfunnet brukt internett som hovedkilde i søken etter hjelp for sine problemer.

Veiledet internettbehandling – et godt alternativ

– Med veiledet internettbehandling, kan man nå flere med hjelp, påpeker Repål. – Vi vet også at denne formen for behandling, der pasientene har noe kontakt med terapeut, gir bedre effekt enn om pasienten skal jobbe med sine problemer helt på egen hånd. Det er altså mye som kan tyde på at veiledet internettbehandling er en vinn-vinn-situasjon, så hvorfor er det da ikke vanligere å tilby dette? – Vi ser nå at veiledet internettbehandling i stadig større grad skal tilbys, både i kommunene og i helseforetakene, så det er under oppseiling. Men det er annerledes å jobbe på denne måten enn med tradisjonell behandling, understreker Repål. – Det er en annen måte å kommunisere på, enten det gjøres skriftlig eller på telefonen. I tillegg er det viktig å ha kjennskap til hva som er spesifikt med veiledet internettbehandling, og forskjellen på dette og tradisjonell terapi.

Stort behov for opplæring

En naturlig følge av dette er at flere og flere ønsker seg opplæring i hvordan man skal drive veiledet internettbehandling, og NFKT har fått flere henvendelser den siste tiden med spørsmål om nettopp dette. – Vi har sett behovet komme, og føler at vi som forening har en naturlig rolle når det gjelder å ta ansvar for dette. Derfor har foreningen vedtatt at jeg, sammen med Marit M. Jacobsen, skal begynne å planlegge et kurs i veiledet internettbehandling, forteller Repål. – Vi ser for oss at kurset vil følge oppbyggingen til fordypningskursene som vi allerede tilbyr med flere ulike temaer, med en to-dagers samling i oppstarten, og så en oppfølgingsdag en tid senere så kandidatene får mulighet til å praktisere i mellomtiden. Kurset vil ikke begrense seg til et spesifikt program, men både eMestring og Assistert selvhjelp, som er de store programmene som i første omgang innføres i henholdsvis helseforetak og kommuner, vil stå på agendaen. Vel så viktige mener imidlertid Repål at det er å jobbe med holdninger og kommunikasjonsmetoder i behandlingen.

Under utvikling

For tiden jobbes det med å utvikle et undervisningsprogram, men arbeidet preges selvfølgelig av tiden vi lever i. – Vi ser parallelt på mulighetene for fysisk oppmøte og digitalt kurs, eller en kombinasjon av disse. Vi håper å starte med et par pilotrunder i løpet av 2021, men det forutsetter også at deltagerne har tilgang til relevante behandlingsprogrammer i løpet av den tiden. Dersom vi får positive tilbakemeldinger på pilotene ønsker vi å rulle det ut så fort som mulig, sier Repål.

Marit M. Jacobsen kan dessuten fortelle at RPH nylig hadde en nettverkssamling der digitale løsninger var hovedtema. – Noen av erfaringene som kom frem der, var at vi de siste månedene med flere digitale løsninger har fått gode tilbakemeldinger på bruk av veiledet selvhjelp også til eldre og unge menn, som tidligere har vært litt vanskeligere å nå. Alle var enige om at vi kommer til å beholde de digitale løsningene som et supplement videre, uavhengig av pandemien og smittevernet, forteller hun.

 

Vi følger spent med, og lover å holde dere oppdatert på utviklingen av dette nye fordypningskurset. Tanken om dette kurset har oppstått blant annet på bakgrunn av innspill fra dere. Har du andre forslag og ønsker til temaer for kurs hos NFKT, hører vi gjerne om det, for eksempel på post@kognitiv.no.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp