22.06.2023

Første norske ACT-konferanse i boks!

Juni har vært en travel måned for NFKT. Vi har blant annet vært bidragsytere ved den første norske ACT-konferansen. Det ble et svært vellykket arrangement som i aller høyeste grad frister til gjentakelse.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har stadig flere tilhengere i Norge, så det var ikke en dag for tidlig at metoden fikk sin egen konferanse som ble avholdt på Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital i Trondheim 2. og 3. juni 2023. En av de som står bak og som har sittet i programkomiteen, er organisasjonspsykolog Erlend Rørvik. Han er også styreleder for norsk forening for kontekstuell atferdsvitenskap (NFKA), lokomotivet i det norske ACT miljøet. – ACT-miljøet i Norge er ganske ungt, men interessen er nå stor. Vi har derfor lenge ønsket oss en samlingsplass, et sted der vi kan treffes på tvers av profesjoner, arbeidssteder og geografi. Derfor var det veldig gøy å få denne konferansen på plass, sier Rørvik.

Faglig program og erfaringsutveksling

På plakaten hadde de både norske og britiske navn og en blanding av foredrag, workshops, paneldiskusjon og demonstrasjoner. – Vi hadde mange gode norske navn som blant annet Nina Lang, Jon Arne Løkke, Fredrik Andersen, Heidi Trydal og Asbjørn Ernø, for å nevne noen. I tillegg tok Richard Bennett og Dawn Johnson turen fra Storbritannia. Det ble også godt med muligheter til å snakke med både bidragsyterne og å dele erfaring og knytte kontakter mellom de drøyt 70 deltakerne. – Målet med konferansen var å bidra til faglig inspirasjon og fordypning, samt å gi en mulighet til nettopp å treffes og utveksle erfaringer og kunnskap, og det føler vi at vi klarte, sier en fornøyd Rørvik. Også middagen på kvelden ble en hyggelig affære, kan han dessuten legge til.

Tema: Prosessbasert terapi

Temaet for konferansen var prosessbasert terapi i ulike kontekster. – Vi snakker i denne sammenheng om prosesser på tre ulike nivåer, forklarer Rørvik. – Det ene er hva som skjer inni klienten under behandling, hvilke prosesser som blir satt i gang og hvilken atferd som oppstår som resultat av det. Det andre er prosessen i terapeuten eller hjelperen selv når man jobber med klienten. Akkurat det temaet fikk en helt egen workshop den andre dagen av konferansen. Det tredje prosessnivået vi snakker om her er hva som skjer i relasjonen mellom klient og terapeut, og det er også noe som ble tatt opp i løpet av konferansen.

Frister til gjentakelse

Med to givende og hyggelige dager og gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere, ser Rørvik ingen grunn til å hvile på laurbærene. – Nå er vi inspirert til å følge opp dette som en tradisjon, og er klare til å gå i gang med planleggingen av en tilsvarende konferanse neste år, lover han.

Tilbake til topp