28.11.2022

Fremtiden er her

Foto: Aina Skoland

Teknologien åpner for stadig nye muligheter i behandlingen. Nå er den virtuelle virkeligheten på full fart inn i terapirommet.

Jan Ivar Røssberg, professor ved enhet voksenpsykiatri, Universitetet i Oslo, er en av dem som nå jobber aktivt med å se på hvordan Virtual Reality, VR, kan bidra inn i behandlingen. Han er oppglødd over resultatene han ser så langt.

Pilotstudie

– Vi er straks ferdige med en pilotstudie der vi har behandlet 34 pasienter med psykose ved hjelp av seks behandlingstimer med VR, sier Røssberg. Programmet testes ut i samarbeid med forskere fra Oxford og består av syv ulike scenarier der pasientene får teste ut hverdagssituasjoner i trygge omgivelser. – Tradisjonelt har vi sittet med pasienter og diskutert situasjoner de har opplevd nylig. Hva gjorde at du mente de andre passasjerene på trikken kunne høre tankene dine? Hva fikk deg til å tro at noen var ute etter deg da du var på den kafeen? Problemet med det er at det kan være for komplisert for mange pasienter som strever med psykose å sitte i en samtale med en annen part og vurdere hvorfor man reagerte som man gjorde i en gitt situasjon flere dager tidligere. Enda vanskeligere blir det når vi spør om hvorvidt de selv utviste uheldig trygghetsatferd i situasjonen, forklarer Røssberg.

Utfordres i trygge omgivelser

Det er nettopp her Røssberg ser den store fordelen med VR. – Det er utrolig hvor virkelig det føles når du tar på deg VR briller og blir transportert til nettopp en annen virkelighet. Jeg er selv ukomfortabel med høyder, og da jeg tok på meg VR briller og «beveget meg ut på kanten av en høyde», opplevde jeg virkelig at jeg var der. Jeg kjente på den samme spenningen og frykten ved å stå på kanten som om jeg hadde vært der på ekte, selv om jeg rasjonelt sett visste at jeg var i helt trygge omgivelser på et kontor.

Motiverende eksponeringsbehandling

Det er nettopp denne opplevelsen de utnytter til fulle i behandlingen. – I programmet vi bruker finnes det syv ulike scenarier. For eksempel at man kjører buss eller går på kafé, legekontor, kjøpesenter eller en bar. Da kan pasienten gå inn i situasjonen mens vi samtidig følger med på en iPad. Vi kan korrigere og snakke om hva som skjer underveis, der og da, og vi kan se hva slags trygghetsatferd de utviser og som er med på å opprettholde symptomene. Det gjør at vi virkelig kan utnytte kognitiv atferdsterapi på en helt ny måte. Det blir rett og slett en eksponeringsbehandling gjennom hele timen. Etter møtet med terapeuten får pasienten dessuten hjemmelekser, basert på det de har opplevd i løpet av behandlingstimen. Røssberg ser også en annen stor fordel med å jobbe på denne måten, utover det rent behandlingstekniske. – Dette er en gruppe pasienter som gjerne helst skulle sluppet å sitte i behandlingstime, de synes det er vanskelig og slitsomt. I løpet av denne piloten med VR har vi derimot opplevd at alle pasientene møtte opp og var motivert for å gjennomføre hver eneste time. De liker det, og finner det meningsfylt. Det er i seg selv mye verdt. I tillegg er det verdt å nevne at dette er en behandling uten bivirkninger.

Fremtidens muligheter

Denne typen behandling er allerede på et avansert nivå, med realitetsfølelse og samtale i sanntid som viktige ingredienser. Utviklingen stopper imidlertid ikke her, og Røssberg ser mange muligheter for fremtiden. – Nå er vi i første omgang i gang med å oppdatere programmet til å gjøre scenariene mer norske, i den forstand at vi for eksempel bytter ut «Brighton» med «Majorstua» på busskiltene og slike ting. Dette er vi klare med allerede på nyåret. De neste stegene er å bruke kunstig intelligens til å skape et høyere nivå av interagering, ved at man for eksempel kan øve seg på å «gå inn på et NAV-kontor» og ha en reell samtale om pasientens spesifikke situasjon. Vi ser også på muligheter for å legge inn pasientens egen stemme i programmet, så her kommer det til å skje mye i tiden fremover.

Trenger studier

Noe av det som rent konkret vil skje fremover, er at pilotstudien konkluderes før jul. Deretter går de etter nyttår inn i en RCT-studie der behandling med kognitiv atferdsterapi med VR vil sammenlignes med behandling med kognitiv atferdsterapi uten VR. – Behandling med VR er såpass nytt at det ikke finnes mange studier enda, men de som finnes er veldig positive. Nå gjør vi oss masse erfaringer som gir grunnlag for videre forskning og utvikling av behandling spesifikt for psykosepasienter, avslutter Røssberg som gladelig omfavner fremtidens behandling.

Tilbake til topp