29.09.2023

Fremtidens kompetanseløft i Drammen

Tore Aune (f.v.), Leo Wolmer og Daniel Hamiel, har hatt fine dager sammen med førstelinjeansatte i Drammen kommune

En snøfylt dag i januar i år besøkte vi Drammen kommune der Tore Aune var i full gang med den første samlingen av utdanningen som kommunen har satt opp for sin førstelinje av ansatte. Nå har de nylig gjennomført samling 4, og det med storfint besøk fra Israel. Vi tok turen for å se hvordan det gikk.

Utdanningen, som tilsvarer en litt utvidet utgave av Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1, men med en del tilpasninger, er rettet mot førstelinjeansatte på barn- og ungefeltet i Drammen kommune. – Utdanningen kom i stand som resultat av at Drammen kommune henvendte seg til NFKT, forklarer Tore Aune, psykologspesialist med Ph.D, som er en av ildsjelene og foredragsholderne på utdanningen. – Mange av deltakerne har mye videreutdanning, men i vidt forskjellige retninger. Noe av tanken bak å sette så stor andel av de ansatte på den samme skolebenken er at alle skal kjenne til det «samme språket» og være en del av den samme kulturen og forståelsen. Utdanningen består av seks samlinger med til sammen seksten dager undervisning, samt 30 timer gruppeveiledning i løpet av 15 måneder.

Gode tilbakemeldinger

På samling 4, som ble gjennomført i august, var temaet resiliens, traume og tredje generasjon kognitiv terapi. Det er temaer de to foreleserne, Leo Wolmer og Daniel Hamiel, har jobbet mye med både hjemme i Israel og internasjonalt. Når vi møter dem i Drammen forteller de levende og engasjert om de ulike sidene ved resiliens. I en pause benyttet vi muligheten til å høre med deltakerne, hvordan de syntes de gikk. Forsamlingen var sammensatt, helsesykepleiere, sykepleiere, og terapeuter med annen helse- og sosialfaglig bakgrunn. Noen jobber hver for seg, andre jobber i team. Felles for dem alle var at de nikket enig da vi spurte om det hadde fått noe ut av utdanningen så langt. – Vi har fått gode verktøy å bruke i jobben vår, enten vi har en samtale med skoleelever på ungdomsskolen, eller vi står med en hel familie i krise. Det har også gjort at vi kan snakke sammen oss imellom på en ny måte, med den samme grunnleggende forståelsen og tankegangen som utgangspunkt. Mange av oss jobber også i team sammen med deltagere som ikke har denne type utdanning, men kunnskapen forplanter seg likevel utover.

Overførbart til hverdagen

På den første samlingen vi besøkte i januar, var det Tore Aune som ga en grunnleggende innføring i kognitiv atferdsterapi. På andre samling fikk de besøk av Anne Lise Fredriksen, barnepsykolog fra Tromsø, som snakket spesifikt om de yngste barna og familiene deres. Etter henne, på samling 3, kom Jo Magne Ingul og fortalte om skolevegring, et tema der kommuneansatte virkelig er førstelinje. Vi spurte deltakerne hvordan de føler at formidlingen har vært, og hvordan de tenker at dette kan overføres til praksis. – Vi merker at vi har det med oss i tankene allerede, og har allerede begynt å bruke det i arbeidshverdagen. Det er klart det krever mye øving og øving, og derfor er det bra at vi har sånne ting som videofilming og veiledning som gjør at vi blir nødt til å øve. Det later også til at foredragsholderne har truffet blinken. – Vi har hatt veldig gode foredragsholdere. Det er fagfolk med veldig mye kunnskap, men som likevel har klart å legge informasjonen på et nivå så vi kan ta det til oss. Det har også vært fokus på det kliniske, og at vi skal kunne omsette det til praktisk utøvelse.

Fremtidens kompetanseløft

Fortsatt har deltakerne på utdanningen to samlinger igjen før de er i mål utpå nyåret. Da er Tore Aune spent på hvordan de legger opp veien videre. – Drammen kommune har gjort en veldig offensiv satsning på dette feltet, helt i tråd med opptrappingsplan for psykisk helse som innstilt av regjeringen. Jeg tror vi har mye å lære av dette opplegget, men det blir spennende å følge med videre. Jeg håper de legger opp til å få flere av deltakerne gjennom hele løpet frem til veilederkompetansen sånn at man kan videreføre kompetansen og utvikle den videre etter dette. Dette tror jeg er fremtidens kompetanseløft, avslutter han.

Tilbake til topp