21.12.2023

God jul og godt nytt år fra oss!

Foto: Aina Skoland

2023 har vært et travelt år der vi endelig har stått med begge bena på den andre siden av pandemien. Vi har likevel tatt med lærdom fra den tiden, vi har skapt nye møteplasser, både digitalt og fysisk, og vi har lagt et grunnlag for at 2024 skal bli et aktivt jubileumsår.

Pandemiårene gjorde oss, og så mange andre, til racere på digital kommunikasjon. Blant de 36 utdanningene vi har hatt gående i løpet av året, med til sammen drøyt 800 deltakere, har vi dermed hatt ett heldigitalt kull på videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1. Vi har også vekslet mellom digitale og fysiske samlinger i andre utdanninger, ikke minst på de tre kullene vi har hatt på RPH, og dessuten i veilederordningen for disse kandidatene. Dette har blitt tatt godt imot, ikke minst fordi det har lagt forholdene bedre til rette for deltakere med lang reisevei eller liten mulighet til å være borte fra arbeidsstedet. Med utgangspunkt i denne suksessen vil vi utvide tilbudet noe neste år, med to heldigitale kull med videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1, og ett for videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2.

Canvas kursportal

For å legge best mulig til rette for både kursledere, foredragsholdere og studenter i en travel hverdag, har vi i løpet av 2023 innført Canvas som en sterkt etterlengtet kursportal. Med ansettelsen av Siv Iren Juklestad som ny undervisningsleder på starten av året, har vi også lagt ned mye arbeid i en gjennomgang av studieplaner og pensumlitteratur. Dette er naturlig nok et arbeid som vil fortsette inn i det nye året.

Travelt konferanse-år

I tillegg til utdanningene våre har vi også i 2023 arrangert Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen, i tillegg til nettverkssamling for Rask Psykisk Helsehjelp, RPH. Vi har også vært med-arrangør på intet mindre enn tre konferanser, nemlig ACT-konferansen, Psykoterapibiennalen og Midnattssolkonferansen for barn- og ungefeltet.

Aktive utvalg og styre

Styret, nettutvalget, forskningsutvalget, undervisningsutvalget og etikkutvalget har alle fortsatt den gode jobben de gjør i løpet av året som har gått, men i tillegg har vi startet en ressursgruppe for RPH. Gruppen møtes allerede månedlig, men her vil vi også ha nyheter å komme med i starten av neste år. Det har også blitt opprettet ytterligere én komité i året som har gått, nemlig komiteen for feiringen av 30-års jubileet til foreningen. Hva som er status der, kan du lese om i en egen sak, men vi kan love at dere vil merke at 2024 er et spesielt år for NFKT.

Navneskifte

En stor hendelse i året som snart er ferdig, er at det ble vedtatt på årsmøtet at foreningen skal skifte navn. Norsk Forening for Kognitiv Terapi blir til Norsk Forening for Kognitiv Atferdsterapi, men forkortelsen, NFKT, vil forbli det samme. Som følge av dette vil det nødvendigvis bli lagt ned litt arbeid i forbindelse med oppdatering av logo og slikt i de neste månedene. Denne endringen kom som en følge av at vi har et ønske om å strebe mot å hele tiden følge med, forbedre oss og utvikle oss, og på dette tidspunktet så vi at en oppdatering av navnet var på sin plass for å favne hele den kognitive atferdsfamilien. Dette er et arbeid som selvfølgelig vil fortsette neste år, og noe som gir mange gode samtaler og diskusjoner i styre, utvalg og administrasjon, i tillegg til med medlemmene våre.

Med det ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god jul og godt nytt år, og mange takk for 2023.

Tilbake til topp