17.12.2020

God jul og godt nytt år!

2020 har definitivt vært annerledesåret for oss alle, så også for NFKT. I år har vi lært mye nytt og blitt gode på ting vi ikke kunne fra før. Nå ser vi framover, og krysser fingrene for at 2021 vil bli et mer normalt år.

Det var vel ingen av oss som på denne tiden i fjor kunne forutse hvordan dette året skulle bli, men som vi alle nå vet med fasit i hånd, fikk vi bare en smakebit av normalitet i starten av 2020 før det hele brakte løs. Utdanningene til NFKT, selve kjernen i det vi driver med, baserer seg i stor grad på at mennesker samles, og samhandler. Tidlig i mars ble det tydelig at dette ikke var den ideelle forretningsmodellen i år, og 12. mars var det brått stopp for oss som for alle andre i hele landet. Vi utsatte alle samlinger og undervisning, men bak kulissene var det hektisk aktivitet.

Digital hverdag

Undervisningsleder Neeta Myrseth Parmar begynte umiddelbart å se på muligheten for digital undervisning. Hun, kursledere og ansatte i administrasjonen, gjorde en enorm jobb med å sette seg inn i, og optimalisere, den digitale møteplassen Teams for bruk i undervisning, veiledning og gruppearbeid. Til og med eksamener har blitt utført digitalt i år. Nå besitter foreningen en betydelig digital kompetanse som vi vil ta med oss videre.

Vi håpet i det lengste at vi skulle kunne avholde årets veilederkonferanse som planlagt, men som dere alle vet viste det seg etter hvert å være umulig. Vi var imidlertid lite villig til å avlyse arrangementet totalt, ettersom vi synes at veilederne våre fortjener denne muligheten til faglig input og inspirasjon, og fikk derfor med oss Christine Padesky på en digital workshop for veilederne nå i desember.

Vi ser framover

Vi i NFKT har altså, som helt sikkert alle andre, lært oss nye ting i år. Vi er glade for å ha hatt muligheten til å teste ut nye måter å utføre undervisning på, og setter stor pris på kursdeltagernes velvillighet og aksept for nye undervisningsmetoder. Nå ser det ut til at denne situasjonen vil vedvare en stund til, men vi krysser alle fingrene for at vi i løpet av året 2021 skal kunne gå tilbake til normal drift. Vi ser i hvert fall fremover, og gleder oss til vi skal treffes på ekte igjen. For tiden pågår planleggingen av inspirasjonskonferansen og veilederkonferansen 2021 i slutten av oktober for fullt. I tillegg planlegges og utvikles nye kurs og arrangementer, som for eksempel et nytt fordypningskurs i veiledet internettbehandling. 2021 vil også bli året der vi starter et nytt konsept, kalt kognitiv fredagslunsj. Følg med videre for mer informasjon om dette spennende prosjektet. Vi håper dere vil fortsette å følge oss inn i det nye året, og at 2021 blir et bedre år for oss alle.

God jul og godt nyttår ønskes dere alle fra oss i NFKT.

Tilbake til topp