20.12.2021

Godt nytt år, og takk for det gamle!

Foto: Aina Skoland

Det er ingen tvil om at 2021 har vært et spesielt år på så mange plan. Likevel kan vi se tilbake på et svært aktivt år, samtidig som vi retter blikket fremover, og forhåpentligvis mot lysere tider.

Først og fremst har vel 2020/2021 vært årene der vi virkelig ble digitale. Det gjelder også oss i NFKT, der undervisningsleder Neeta Myrseth Parmar har gjort en kjempejobb med å få alle utdanninger, kursholdere og deltakere, opp og stå på Teams, med alt hva det innebærer av forelesninger, gruppediskusjoner og ferdighetstrening. Når det nå da ser ut til at vi igjen blir digitale for en periode framover, gjør vi derfor det med senkede skuldre. Vi har også oppdaget nye fordeler med den digitale utgaven av undervisningen vår, som at det har gjort utdanningene våre lettere tilgjengelig for deltakere med lang reisevei til nærmeste undervisningssted.

Konferanser, flytting og nyansatte

Vi er veldig takknemlige for at vi fikk gjennomført årets veilederkonferanse og Inspirasjonskonferansen 2021. Der var det mange glade ansikter, og den replikken som kanskje falt oftest, var et smilende «det var lenge siden sist». Vi har dessuten fått gjennomført pilotutgaven av helsesykepleierutdanningen vår, vi har flyttet inn i nye kurslokaler, og vi har fått to nye styremedlemmer. Dessuten vant vi anbudet om å organisere den nasjonale veilederordningen for RPH, og vi har ansatt to nye ansikter, nemlig Marianne Alshus og Marit Mørch Jacobsen.

Mange planer for 2022

Men nå er 2021 i ferd med å ebbe ut, og vi ser fram mot et nytt år, forhåpentligvis fullstappet av nye muligheter, og litt mindre virus. Vi fortsetter med utdanninger som vanlig, og ruller i tillegg ut veilederutdanningen for RPH-programmet. Basert på de erfaringene vi har gjort det siste året, vil vi også sette opp digitale utdanningstilbud i tillegg til de (forhåpentligvis) fysiske samlingene. Det er videre satt opp en pilotrunde av fordypningskurset «Terapi på nett», et kurs vi vet mange ser fram til. Vi i administrasjonen håper også å få på plass en medarbeider til i løpet av den første delen av 2022, en 80 prosent stilling som prosjektmedarbeider, med blant annet RPH som arbeidsfelt.

Da gjenstår bare å ønske dere alle en god og frisk jule- og nyttårsfeiring, og så krysser vi alle fingrene for at vi skal få muligheten til å gå inn i det nye året med litt lysere framtidsutsikter, og langt mindre virus.

Tilbake til topp