20.12.2019

Godt nytt år! – Og takk for det gamle!

Alle vi i administrasjonen i NFKT ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Nå har vi snart kommet til veis ende på 2019, og vi i NFKT har hatt et aktivt år å se tilbake på. Her kommer en liten oppsummering.

Nye medarbeidere

I løpet av året har vi vært så heldige å få med oss to nye medarbeidere i administrasjonen. Neeta Myrseth Parmar var godt kjent for både administrasjonen og mange av dere fra før, som kursholder og veileder, men før sommeren i år ble hun også ansatt som Undervisningsleder i NFKT. Omtrent samtidig fikk vi endelig på plass ny IT- og Webansvarlig, og vi kunne med det ønske Eva Sønsterud velkommen på kontoret. Disse to var selvfølgelig også med da hele administrasjonen var samlet i to dager i slutten av november for å forberede og planlegge det nye året.

Ny nettside

Et prosjekt som har tatt mye tid og fokus det siste året har vært ønsket om å få en ny og forbedret utgave av nettsiden vår på plass. Nå er vi snart i mål, og vi håper at den nye utgaven av den allerede mye brukte siden skal vise seg å være enda mer nyttig og enkel å bruke for både dere fagpersoner, og for alle andre som måtte ha spørsmål om kognitiv terapi og psykiske lidelser.

Kurs og utdanning

Gjennom året har vi hatt 35 videreutdanninger gående, og vi har hatt åtte fordypningskurs og to fagseminarer. For det meste går utdanningene som de pleier, men vi har gjort noen endringer på trinn 2, ved at vi har utvidet den med en samling. Første samling med repetisjon er byttet ut med «Selvfølelse» og temaet «Psykose» er tatt ut. «Posttraumatisk stresslidelse/plagsomme minner» og «Langvarige smerter og vedvarende utmattelse ved somatisk sykdom» er nye temaer av året.

Fordypningskursene våre har vært veldig populære, og da spesielt det som Neeta Myrseth Parmar holder om kognitiv terapi ved lav selvfølelse.

Konferanser

En miniversjon av fordypningskurset om kognitiv terapi ved lav selvfølelse ble også avholdt på årets Inspirasjonskonferanse, da i form av den klart mest populære av de ti workshopene man kunne velge mellom på konferansen. Det var også til sammen seks større presentasjoner av Emily Holmes, Marcantonio M. Spada, Cory Newmann og Gerd Kvale og Bjarne Hansen. De 215 deltakerne fikk altså litt av hvert å tygge på, både av faglig innhold, og på matfatet hos Scandic Hotel Oslo Airport.

Direkte forut for Inspirasjonskonferansen i overgangen oktober – november, ble også årets Veilederkonferanse avholdt. Nesten 90 veiledere fra hele landet var samlet til en dag med innsikt om veilederrollen, mesterlig delt av Cory Newmann.

Kursledere

Det er ikke bare deltakere på kurs og utdanninger som får merke at 2019 har vært et aktivt år. Også kurslederne våre har hatt glede av arbeidet som har vært gjort i foreningen. Mot slutten av året tok Undervisningsleder Neeta Myrseth Parmar initiativ til å samle noen av de mest aktive kurslederne på trinn 1-utdanningen. Målet er å skape et forum der kurslederne kan utveksle erfaringer, dele tips og enes om standarder, samtidig som man legger grunnlaget for at kurslederne skal bli bedre kjent og få en sterkere følelse av et «kollegium». Første samlingen ble holdt i desember, og det lot til å være stor enighet blant kurslederne om at dette var noe å bygge videre på.

Styret

På slutten av året gikk både styreleder, Torkil Berge, og nestleder, Jan Otterdal, ut av styret etter lang og hederlig innsats. Den nye styrelederen er Annelise Fredriksen, som allerede har lang fartstid i styret i NFKT. Ytterligere ett styremedlem gikk ut, og tre nye kom inn. Berge og Otterdal har imidlertid ikke hvilt på sine laurbær dette siste året, og det har vært et aktivt styreår. Høydepunkt var to intense dager på styreseminar i Berlin i forbindelse med at WCBCT-kongressen ble avholdt der i juli.

Nå er juleferien rett rundt hjørnet, så vi i administrasjonen vil bare ønske dere alle en riktig god jul, og et strålende nytt år!

Tilbake til topp