01.04.2024

Gratis medlemswebinar med Bjarne Hansen og Kristen Hagen

30. april møter du Bjarne Hansen, sammen med Kristen Hagen, på gratis webinar for NFKT sine medlemmer. Foto: Aina Skoland

Etter et svært vellykket webinar med Judith Beck for våre medlemmer, er vi snart klare for å følge opp med en ny sending om korttidsterapi med Bjarne Hansen og Kristen Hagen. Også dette er gratis for våre medlemmer som en del av feiringen av 30-års jubileet til NFKT.

Hold av dagen, den 30. april kl. 14-15.30. Da blir det en ny runde med gratis webinar til våre medlemmer i forbindelse med jubileumsåret til NFKT. Denne gangen med psykologspesialistene Kristen Hagen og Bjarne Hansen. De to trenger neppe noen nærmere presentasjon etter at de gjennom mange år har fått oppmerksomhet for sitt arbeid med 4-dagers behandling og korttidsterapi. Vi begynte med å spørre dem om definisjonen på korttidsterapi. – Det finnes mange ulike definisjoner på det, svarer Hansen. – Men det vi forholder oss til er at det er terapi som er innrettet på en sånn måte at man bruker vesentlig kortere tid enn man vanligvis ville ha gjort, men uten at kvaliteten eller resultatet blir noe dårligere enn ved vanlig behandling. Innenfor dette feltet er vi interessert i å se på hvordan man kan tilpasse og videreutvikle måten vi bruker kognitiv atferdsterapi på sånn at det kan gi mest mulig nytte i løpet av fire til seks sesjoner.

Utvider tilbudet

At de to jobber med 4-dagers behandling, et opplegg som i begynnelsen var rettet mot tvangslidelse, er godt kjent. Selv hevder de imidlertid at det de nå retter fokus mot, på mange måter er å gå tilbake til kilden. – Vi jobbet opprinnelig med flere ulike lidelser, og forskjellige grader av lidelser. Det er da også det vi går tilbake til nå, gjennom å bruke ulike typer korttidsterapi for flere lidelser utover tvangslidelse, som for eksempel panikklidelser og sosialangst. Det vi også tenker er at mengden symptomer, altså graden av alvorlighet i sykdommen, ikke spiller så stor rolle, hverken som indikator på fremtidig sykemelding og trygd, eller for hvilket format behandlingen leveres i, hevder Hagen. – Skillet mellom pasienter som kommer gjennom kommunen eller DPS er ikke alltid så stort eller velbegrunnet, men det er heller ikke så viktig. Poenget er å alltid skreddersy opplegget mest mulig til den enkelte pasient, og at alle pasienter fortjener å få den beste og mest effektive behandlingen for seg.

Pasientsentrert korttidsterapi

Det er nemlig en kjent reservasjon mot begrepet korttidsterapi, at det er noe man gjør gjennom at terapeuten rett og slett får mindre tid på seg til å utføre jobben, med det ene mål om å spare ressurser. – Ressurssparing og tidseffektivitet er målet også i det vi holder på med, men premisset er at det må være gjennom å skreddersy behandlingen og spisse den helt til margen for den enkelte pasient. Vi spør pasienten hva de trenger hjelp til, direkte, heller enn å gå inn og vurdere om pasienten egentlig trenger hjelp med noe annet, som hen bare ikke har forstått selv enda, sånn litt enkelt sagt. Det er helt sentralt i behandlingen å gå inn i en grundig avklaring med pasienten sånn at vi sikrer at behandlingen vil treffe i forhold til der skoen trykker. Det er med andre ord en veldig pasientsentrert tilnærming.

En ny retning som vekker interesse

Det virker ganske åpenbart at det er en god idé å behandle pasienter på denne måten når det ser ut til at man faktisk kan oppnå minst like gode resultater på langt kortere tid enn med en tradisjonell tilnærming. Likevel er ikke Hagen og Hansen med på at det er kritikkverdig at vi ikke har jobbet på denne måten tidligere. – Det er mange ting som viser seg som gode ideer med tid og stunder, uten at det har vært gjort sånn tidligere. Å lage el-biler er for eksempel en veldig god idé, så man kunne jo også velge å kritisere at man ikke har gjort det tidligere, smiler Hansen. – Måten vi har levert terapi på har endret seg lite i mange år, er de enige om. – Dermed må det et skifte til i form av villighet til å satse på en ny måte å drive både opplæring og behandling. At arbeidet deres får mye oppmerksomhet og interesse fra både inn- og utland, er da heller ingen hemmelighet. – Vi opplever at veldig mange er interessert i det vi gjør, og det setter vi pris på. Dermed kan vi være med å bidra til et bedre og mer ressursbesparende behandlingsopplegg.

Mye informasjon på kort tid

På webinaret den 30. april vil Hansen og Hagen dekke både forskning, teori og praksis. Det kan dermed virke som om de holder seg til konseptet om å dekke mye på kort tid. – Også her gjelder det samme prinsippet som ved behandlingen, ved å spisse og tilpasse budskapet så mye som overhodet mulig. Vi tenker i hvert fall at det er en bedre tilnærming enn bare å snakke så fort som mulig, ler de.

 

Tilbake til topp