31.01.2024

Gratis medlemswebinar med Judith Beck

Judith Beck. Foto: Beck Institute

Den 6. februar sparker vi i gang jubileumsåret for NFKT med et gratis webinar for alle våre medlemmer, der Dr. Judith Beck blant annet vil snakke om en recovery-orientert tilnærming til kognitiv atferdsterapi (CBT). Sett av tiden fra klokken 14.00 til 15.00 denne dagen. Vi snakket nylig med Dr. Beck for en liten smakebit allerede nå.

Det har skjedd mye innen både psykisk helsevern generelt, og kognitiv atferdsterapi spesielt, siden Dr. Aaron Beck utviklet kognitiv terapi på 60- og 70-tallet. Den grunnleggende kognitive modellen holder likevel fortsatt stand, selv om behandlingen har blitt kraftig utvidet. Dr. Aaron Beck uttalte selv i sin tid at hvis det noen gang kom en modell innen psykoterapi som viste større gyldighet og effekt i teori og behandling enn CBT, bør den erstatte CBT.

– Hvis CBT hadde vært uendret siden 1970-tallet, ville det ikke være aktuelt for mange klienter i dag, mener Dr. Judith Beck, psykolog og president for Beck Institute, en ideell organisasjon som har trent 40.000 terapeuter i 130 land siden hun og hennes far etablerte det for 30 år siden. – Metodikken har i utvikling i over 50 år der vi kontinuerlig har trukket på forskning for å tilpasse behandlingen og gjøre den mer effektiv. For eksempel inkorporerer CBT-terapeuter nå teknikker fra andre evidensbaserte modaliteter i sammenheng med en kognitiv konseptualisering, og jeg tror det gjør den forskjellig fra mange andre tilnærminger. CBT har også blitt tilpasset for mange forskjellige kulturer, etniske grupper, religioner, aldre og befolkninger, i mange forskjellige situasjoner.

 

Beck Institute: Praktiserer og underviser i moderne CBT

Beck Institute tilbyr virtuell opplæring for helsepersonell og psykiatriske fagfolk som følger vitenskapelig validerte CBT-prinsipper, og inkorporerer en recovery orientert tilnærming, der ambisjonene, verdiene, målene og styrkene til klienten får stor plass i behandlingen. Dr. Aaron Beck utviklet Recovery-orientert kognitiv terapi (CT-R) for ca. 15 år siden for bruk hos personer med alvorlige psykiske tilstander, som bipolar lidelse og schizofreni. Siden da har Dr. Judith Beck videreutviklet tilnærmingen for klienter med lettere psykiske plager, som depresjon og angst.

På Beck Institute integrerer klinikere teknikker fra ACT, skjematerapi, dialektisk atferdsterapi (DBT), motiverende intervju (MI), mindfulness-baserte tilnærminger og andre evidensbaserte psykoterapier, men de bruker ikke teknikkene isolert.

For eksempel, hvis en klient opplever betydelig grubling eller tvangstanker, vil terapeuten først hjelpe klienten til å utfordre deres tro på disse ufordelaktige tankeprosessene. Da vil starte prosessen på timen sammen med klienten, og så hjelpe klienten med å gjennomføre et atferdseksperiment der de fullfører en kort mindfulnessøvelse. Deretter kan klient og terapeut sammen observere eventuelle forskjeller i tanker eller følelser. Dette gjør det mulig for klienten å oppleve at mindfulness kan hindre grubling og tvangstanker, selv når de opplever høy grad av stress. Opplevelsen i løpet av timen, av at de selv er i stand til å skifte fokus, motiverer dem til å gjøre korte mindfullnessøvelser hver dag.

 

Mer om en recovery-orientert tilnærming

I en recovery-orientert tilnærming til CBT legges vekt på tillit, tilknytning, en følelse av trygghet, hensikt og kompetanse. Det krever i utgangspunktet ikke innsikt, motivasjon eller et ønske om hjelp, mener Dr. Beck. Det fokuserer på hele personen og kan læres til ansatte på alle nivåer, fra paraprofessionelle, spesialister med ulike profesjoner, til erfarne fagfolk. CT-R arbeider primært for å øke positive følelser, positiv tro og adaptiv oppførsel.

– Når vi møter en person med schizofreni som har vært innlagt på sykehus i flere tiår, vil vi starte med å snakke med personalet og høre hvordan personen er på sitt beste, hva slags aktiviteter den enkelte ser ut til å nyte, og hvilke positive overbevisninger hun sannsynligvis har når hun er engasjert i den aktiviteten. Kanskje er det basketball, kanskje er det å gå en tur eller delta i en musikkgruppe på institusjonen. Vi kan da bruke denne informasjonen til å engasjere enkeltpersoner i hverdagslige samtaler og aktiviteter, noe som bidrar til å danne et godt terapeutisk forhold, sier Dr. Beck. Sammen engasjerer terapeuter og enkeltpersoner seg i hyggelige aktiviteter som interesserer klienten. Ut fra dette hjelper terapeuten klienten til å trekke positive konklusjoner fra disse erfaringene, som for eksempel, «Jeg hadde mer energi enn jeg trodde», «Jeg var i stand til å ha det bra», «jeg hjalp andre mennesker», eller «Folk var vennlige mot meg.» Disse positive konklusjonene styrker deres positive tro.

Terapeuten fortsetter med å spørre klienten hva deres ambisjoner er, hva deres fremtidshåp og drømmer er, og hvordan de ønsker at livet deres skal være. – Uansett om ambisjonene er realistiske eller uoppnåelige, er det viktig å se nærmere på hva de betyr. «Hvis du var hersker over verden, hva ville vært bra med det?» Vi opplever ofte at det disse personene ønsker, er å ha kontroll over eget liv, å føle seg kompetente og elsket, ha en følelse av hensikt, eller at de ønsker å hjelpe andre mennesker, sier Dr. Beck. Da kan terapeuten ta utgangspunkt i dette og skape opplevelser der klienten kan få kjenne på disse følelsene.

Forskning viser at symptomintensiteten reduseres når enkeltpersoner er mer i stand til å delta i hverdagslige aktiviteter som gir dem glede og mestring. Det kan for eksempel være å lære en annen person eller medarbeider å lage mat, eller lage kaffe til de andre på avdelingen. Vrangforestillinger og hallusinasjoner reduseres etter hvert som de tilbringer mer og mer tid i denne «adaptive modusen».

 

Tverrfaglig samarbeid

Når Dr. Beck snakker til medlemmene våre 6. februar, setter hun pris på at publikum består av en bred blanding av profesjoner og roller. – Jeg tror det er en av styrkene til CBT, at det kan utføres av andre fagfolk enn psykologer og psykiatere. Når vi jobber med organisasjoner, liker vi å gi grunnleggende opplæring i metoden til alle ansatte. Dette gjør det enklere for oss å jobbe helhetlig med klienter og sammen få best mulig resultat. I denne prosessen er alle ansatte som møter klienten viktige, uavhengig av utdanningsnivå eller terapeutisk erfaring. Dr. Beck, som selv har besøkt og gitt opplæring i Norge, ser frem til å møte våre medlemmer virtuelt i februar.

Tilbake til topp