30.09.2021

Håndbok i kognitiv atferdsterapi for barn og unge – ny utgave

Mange av våre lesere har helt sikkert en utgave av Håndbok i kognitiv atferdsterapi for barn og unge med mengder av eselører og notater stående i hyllen. Nå har det kommet en ny og kraftig redigert utgave.

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge, med førsteamanuensis i klinisk psykologi og forsker ved RBUP Øst og sør, Kristin Martinsen og psykologspesialist, professor i psykologi og psykologspesialist Roger Hagen som redaktører, kom først ut i 2012. Siden den gang har det blitt gjort mye forskning og kommet mange nye funn på felt som berører boken, så for to år siden fant Martinsen og Hagen ut at de ville revidere boken. Og det har de gjort til gangs. – Det foregår heldigvis mye forskning på dette feltet, og vi ønsker at boken skal dekke evidensbasert kunnskap. Dermed var det på tide å ta en oppdatering, men det har vært et omfattende arbeid, forsikrer Martinsen.

Flere kapitler

– Alle forfatterne som har vært involvert, har revidert sine kapitler med tanke på ny forskning og nye funn på sine felt. To av de eksisterende kapitlene, om kognitiv miljøterapi, og om kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser, er helt nyskrevne av nye forfattere, forteller Martinsen, men de har ikke stoppet der. – I tillegg har vi lagt til fem helt nye kapitler. Disse omhandler forebygging av psykiske vansker hos barn og unge, kognitiv atferdsterapi ved autismespekterlidelser, metakognitiv terapi, mindfulnessbasert kognitiv terapi og veiledet selvhjelp/internettbehandling.

Praksisnær og lett tilgjengelig

Mye er altså nytt, men mye er også kjent i denne nye utgaven av boken. – Boken har mange ulike forfattere, og vi har derfor vært veldig opptatt av at hvert kapittel skal bygges opp etter samme mal, der tilnærmingen gjennomgås ved hjelp av ett eller to kasustilfeller, har en seksjon som omhandler oppdatert forskning, og avsluttes med praktiske råd. Det har også vært viktig for oss at det skulle bli en praksisnær bok, både ved at den faktisk beskriver hvordan man jobber, men også ved at språket og stilen skal gjøre den lett tilgjengelig for leseren.

Omfattende bok

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge, andre utgave, er ute i butikkene nå. Den er utgitt på Gyldendal akademiske forlag, og inneholder nå 17 kapitler og 484 sider. Den er nå på pensumlistene til alle videreutdanninger i Kognitiv atferdsterapi med fokus på barn og unge. Hvis du vil lese mer om Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge, andre utgave, kan du se her.

Tilbake til topp