31.05.2023

Helsesykepleierutdanningen evaluert

Nylig har NFKT utviklet en videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, i samarbeid med LaH (Landsgruppen for helsesykepleiere). Nå er utdanningen godt innarbeidet i NFKT sine kurstilbud og vi har gjort den første store evalueringen av pilotkullet.

Pilotversjonen av Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, startet opp midt under pandemien, høsten 2020. Kullet, som var ferdige høsten 2021, besto av helsesykepleiere fra Færder, Sandefjord, Tønsberg og Oslo kommuner. Tilbakemeldingene underveis var gode, men nå har vi gjort en grundig evaluering for å sjekke utbyttet for deltakerne et drøyt år i etterkant.

Ønsket mer kunnskap

– Vi følte oss sikre på at utdanningen ville slå an, men var opptatt av å finne ut hvordan deltakerne bruker kunnskapen fortsatt etter et år, forteller Grethe Arnegård Cederkvist, klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge og virksomhetsleder forebyggende helsetjenester, Færder Kommune. Hun sitter også i styret i NFKT og har vært styrets ildsjel for å få utdanningen opp å stå. At behovet har vært der er det ingen tvil om. De tre kullene som har vært satt opp siden pilotprosjektet har vært fulle på et blunk, og ventelisten er lang. – Vi har svært dyktige foredragsholdere og jobber nå med å finne måter å øke kapasiteten på uten å kompromisse på kvaliteten, forsikrer Cederkvist.

Stort behov

Hun har god forståelse for behovet som åpenbart finnes der ute. – Helsesykepleierne er dyktige folk som har det faglige grunnlaget for å jobbe med psykisk helse med barn og unge, men tidsfaktoren kan være en utfordring. Gode og sårt tiltrengte samtaler med barn og ungdommer kommer på toppen av alle andre oppgaver og da gjør det stor forskjell å ha et godt samtaleverktøy som sikrer struktur og kvalitet på helsehjelpen som gis.

Nyttig kompetanse

I evalueringen som ble sendt ut, ønsket de å se på hvorvidt og hvordan deltakerne på pilotkullet benyttet kunnskapen de hadde ervervet på utdanningen, samt å vurdere behov for eventuelle justeringer på utdanningen. – En ting som gleder oss å se er at en stor andel av de tidligere deltakerne peker på at de bruker kunnskapen fra utdanningen. Særlig nyttig oppleves verktøyet i møte med barn som strever med engstelse, sosial angst og lav selvfølelse, sier Cederkvist. Evalueringen er i det hele tatt lystig lesing for teamet bak utdanningen. – Et overveldende flertall har sagt seg enige eller svært enige i at utdanningen var nyttig og at de fikk de verktøyene de trengte, og de ville samtidig anbefale utdanningen videre. De sier også at verktøyene har gjort dem tryggere i rollen som helsesykepleier og i samarbeid med foreldre og nettverket rundt elevene.

Justeringer etter behov

Nå vil Cederkvist, sammen med teamet som er engasjert i utdanningen, bruke tilbakemeldingene til å se om det er eventuelle justeringer som skal gjøres til fremtidens kull av denne utdanningen. – Evalueringen viser også at det er stor interesse for årlige boostersamlinger, og det er noe vi jobber med å få på plass, sier Cederkvist.

Ønsker å utvide kapasiteten

For tiden er det tre kull av utdanningen gående, fordelt på Drammen og Oslo. Neste kull er satt opp med oppstart høsten 2024, men vi jobber med å få flere kull før den tid, så følg med. – Vi har hatt så mye pågang på utdanningen at ventelisten tidvis har blitt full, men vi anbefaler likevel de som ikke har fått plass på et kull, men som ønsker å ta Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, setter seg på ventelisten. Da får vi en bedre oversikt over hvor mye mer kapasitet vi trenger, og planlegge deretter. Det er i hvert fall veldig gøy at vi har klart å jobbe frem en utdanning som er så ettertraktet og som igjen gir muligheten til å hjelpe barn og unge som strever. Det er det viktigste av alt, slår hun fast.

Tilbake til topp