27.09.2018

Hjelp for tannlegeskrekk

Vi kan vel alle kjenne på et visst ubehag når vi nærmer oss tannlegestolen, men for noen er det verre. Mye verre. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har utviklet et tannbehandlingstilbud til torturofre, overgrepsutsatte og odontofobi.

BILDE: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Kommunikasjonsansvarlig Vibeke Almaas i tannlegestolen, flankert av psykologene (f.v.) Charlott Holstad og Åshild Nupen.

– Folk har gjerne veldig vondt når de henvender seg til oss, og har hatt det lenge, sier psykolog Åshild Nupen. Gjennom TOO-prosjektet, et nasjonalt prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet, møter hun stadig mennesker som av forskjellige grunner har store problemer med å gå til tannlegen. TOO står for torturofre, overgrepsutsatte og odontofobi, og beskriver godt målgruppen til prosjektet. – Tannlegestolen representerer mye redsel for mange. Kombinasjonen av uforutsigbarhet, tap av kontroll og det å være alene er vanskelig og skremmende for mange med traumer. Psykolog Charlott Holstad nikker gjenkjennende. De to hyggelige psykologene er gjerne de første pasientene møter når de kommer inn av dørene på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, som ligger på Majorstua i Oslo.

Eksponeringsøvelser

– Etter en innledende runde på telefon, kommer pasienter som blir vurdert til å oppfylle kriteriene for deltakelse hit for en samtale. Eller vi møter dem et annet sted hvis det er for vanskelig for dem å komme hit, forklarer Holstad. – Vi begynner med å snakke med dem om metoder og øvelser. Forbereder dem litt på det som skal komme. At det er tøffe tak å møte sin egen angst. Når de er klare setter vi i gang med eksponeringsøvelser. For noen kan det til å begynne med være krevende nok å komme seg over dørterskelen til behandlingsrommet, for andre er det aktuelt å prøvesitte tannlegestolen. Etter hvert trekker psykologene seg tilbake, og spesialopplærte tannleger, tannhelsesekretærer og tannpleiere tar over. Når pasientene er klare for det overføres de til behandling av andre, også spesialtrente, tannleger og tannpleiere. For noen er imidlertid tannproblemene så store at de må løses før eksponeringen i det hele tatt kan settes i gang. – Å ha store smerter er ikke noe godt utgangspunkt for eksponeringstrening, så det hender vi må løse de mest akutte tannproblemene aller først. Da bruker vi full narkose om det er det pasienten trenger for å komme i mål, forklarer Nupen.

Viktig tilbud

Før dette prosjektet ble opprettet fantes det ikke noe tilbud spesifikt rettet mot denne pasientgruppen, men at det er nødvendig, og viktig, er det ingen tvil om. – Det å ikke klare å gå til tannlegen er et stort problem for mange. Man kan kanskje klare seg en del år, men så begynner problemene å dukke opp. En del av de som kommer hit mangler allerede flere tenner, og da sier det seg selv at de ikke har hatt det bra, forteller kommunikasjonsrådgiver på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Vibeke Almaas. Klinikken har lyse og trivelige lokaler, og de har både utstyr og personell som du ikke ser så ofte på vanlige tannlegekontor. I fjor kom 97 pasienter inn i TOO programmet på denne ene klinikken, i tillegg til at de fem andre kompetansesentrene landet over også tok inn pasienter. For enkelte pasienter er det tilstrekkelig med noen få sesjoner med det tverrfaglige teamet, men for andre, og ofte spesielt overgrepsutsatte, kan det ta lengre tid. – I de tilfellene blir også relasjonen mellom behandler og pasient enda viktigere, legger Nupen til.

 

 

Tilbake til topp